Hoppa till huvudinnehåll

Till: Huddinge kommun, socialnämnden, och socialtjänsten, Barn & unga

HJÄLP OSS STOPPA DEN 3:E FLYTTEN AV TVÅNGSOMHÄNDERTAGNE 1-ÅRIGE EMANUEL FRÅN SIN NUVARANDE FAMILJ

Kampanjen är avslutad.

Inget i Huddinge Kommuns bedömning är rättvist mot Emanuel som blivit tvångsomhändertagen; att tvinga honom förlora sin trygghet på nytt, att låta honom börja om hos människor han inte känner efter nio månader av sitt korta liv i ett hem där han har blivit trygg och utsätta honom för den känslomässiga stress det kommer innebära för honom. Både Emanuels mor och familjen han bor hos vill att han bor kvar men det är inget som Huddinge Kommun tar hänsyn till. Huddinge Kommuns skäl att flytta Emanuel är på vaga grunder; de anser att familjen han bor hos är olämpliga, då de är för unga (32 år), de har inga egna barn och Emanuel är deras första placering. Emanuel är ett litet barn, vi ska inte behandla de mest svaga och utsatta på det sätt som Huddinge Kommun behandlar honom. DÄRFÖR VILL VI ATT HUDDINGE KOMMUN ÄNDRAR SITT BESLUT ATT FLYTTA EMANUEL OCH LÅTER HONOM STANNA HOS DEN FAMILJ HAN BOR HOS NU.

#inte1barntill

Varför är det viktigt?

Huddinge Kommun behöver ändra sitt beslut att flytta på Emanuel för tredje gången och istället låta honom bo kvar där han är nu. Huddinge Kommun behöver ta hänsyn till alla separationer som Emanuel redan upplevt och vad barn i hans extremt tidiga och känsliga ålder behöver för att utvecklas på bästa sätt, dvs kontinuitet, trygghet och möjlighet till anknytning. De behöver lyssna på utlåtanden från andra professioner som barnläkare och barnpsykologer. Huddinge Kommun måste även ta hänsyn till att BARNKONVENTIONEN IDAG ÄR SVENSK LAG. Det innebär att stor vikt måste läggas vid barnets bästa. Myndigheter behöver vidta flera åtgärder vid utredningar om barn som är TVÅNGSOMHÄNDERTAGNA. Emanuels första månader i livet var kaotiska. Han föddes under komplikationer med kejsarsnitt och behövde stanna på sjukhuset en tid efter födseln. Mamman försvann från honom när han var en månad gammal på grund av sjukdom och kom tillbaka efter ungefär två och en halv månad. Under den tiden mamman var borta tog hans mormor hand om honom. Emanuel var sedan tvungen att flytta med sin mamma till ett utredningshem på begäran av Huddinge Kommun. Efter två veckor vart han omedelbart tvångsomhändertagen och placerades där han bor idag. EMANUEL HAR BEHÖVT SKILJAS FRÅN SINA NÄRMASTE TRE GÅNGER OCH TVINGATS BYTA MILJÖ TVÅ GÅNGER, ALLT UNDER SITT FÖRSTA LEVNADSÅR. Emanuel är idag ett år och har lyckats utvecklas i en miljö där han har blivit trygg, trots en mycket tuff start i livet. Han är ett lyckligt barn, och håller på att utveckla en personlighet med vuxna han är trygg med. Dem sätter honom allra först och är hans trygghet i livet. Familjen har dessutom byggt en sund relation till Emanuels mor och är förstående för hennes situation. Nu har Huddinge Kommun bestämt att ta Emanuels trygghet ifrån honom på vaga grunder; de anser att familjen han bor hos är olämpliga för att de är för unga (32 år), de har inga egna barn och Emanuel är deras första placering. Hur kan de i så fall ha tillåtit Emanuel bo där så länge redan, nio månader? Huddinge Kommun har inte gjort en riskbedömning; vad utsätts Emanuel för vid ytterligare en separation? Man har inte gjort en bedömning kring vad som är bäst för Emanuel utifrån hans ålder och psykologiska utveckling eller hämtat in yttrande från barnavårdscentralen, barnpsykolog eller BUP. Att ges möjligheten att knyta an till betydelsefulla vuxna så tidigt i livet förebygger ohälsa, och ger barnet bättre förutsättningar att klara svårigheter senare. Tidiga störningar ökar lidandet senare i livet. Huddinge Kommuns förhållningssätt gällande Emanuel är att de vet ”bäst”. Detta frångår det faktum att barnkonventionen ska styra kommunens hantering av Emanuels ärende. Det ska gälla inte bara i Emanuels fall utan för alla barn. VI BEHÖVER BÖRJA TA BARNENS BÄSTA PÅ ALLVAR. ATT FLYTTA EMANUEL EN TREDJE GÅNG UNDER HANS FÖRSTA LEVNADSÅR GÅR EMOT LAGEN OCH KAN SKADA HONOM FÖR LIVET.

#inte1barntill
Huddinge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-11-27 09:51:12 +0100

1,000 underskrifter nådda

2020-11-26 20:56:49 +0100

500 underskrifter nådda

2020-11-26 15:03:58 +0100

100 underskrifter nådda

2020-11-26 14:22:17 +0100

50 underskrifter nådda

2020-11-26 14:00:21 +0100

25 underskrifter nådda

2020-11-26 13:46:08 +0100

10 underskrifter nådda