Hoppa till huvudinnehåll

Till: Styrelsen i GotlandsHem samt Regionsstyrelsen

Hyresgästerna ska inte ta hela hyresnotan!

Hej,

17,53% i hyreshöjning är det bud Gotlandshem kommit med inför årets förhandlingar. Det är oacceptabelt högt.

Människor i hyresrätt är vanliga människor med vanliga löner och kommer inte ha råd att bo kvar!
I stället kommer de som jobbar och bidrar till det gotländska samhället tvingas flytta. Det kommer få stora konsekvenser för hela regionen.

När allmännyttan begär så hög hyreshöjning sätter man nivån för andra fastighetsägares yrkanden. Det leder också till en snedvriden bruksvärdering i vår svenska modell med förhandlade hyror.

Kan du som ledamot och/eller politiker stå bakom detta?

Varför är det viktigt?

Vill du ha råd att bo kvar i vår allmännytta?

Vill du att dina barn ska ha råd att hyra sin första bostad?

Vill du att Gotland ska vara en levande och fungerande Region?

Då behöver DU skriva under!

Gotlands län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-19 12:26:03 +0100

Den 15 december kommer listan överlämnas med både digitala och fysiska namnunderskrifter till politiker och ordförande i bolagsstyrelsen.

2023-11-18 18:09:05 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-10-30 21:13:40 +0100

500 underskrifter nådda

2023-10-13 02:00:00 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-11 12:13:24 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-10 22:01:11 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-10 18:33:20 +0200

10 underskrifter nådda