Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regeringen

Inför ett maxtak för hur många elever en skolkurator får ansvara över!

Alla grundskole- och gymnasieelever ska ha tillgång till elevhälsa. Men är det verkligen så?
En skolkurator med ansvar för 1000 elever har tre minuter i veckan åt varje elev. Rimligt? NEJ.
Elevhälsan är ofta den första relation till samtalskontakt som ett barn eller ungdomar har. Att det brister redan där är inte hållbart. Skolkuratorer ska ha möjlighet att arbeta förebyggande, inte bara släcka bränder.
Skollagen säger att i elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog och skolkurator.
Men det finns ingen närmare beskrivning av vad ”tillgång till” faktiskt innebär.
Orden ”tillgång till” är upp till varje huvudman att tolka. För kommunala skolor är kommunen huvudman. För friskolor är skolans styrelse huvudman. Det är tydligt att skollagen inte efterföljs i många delar av Sverige.
Enligt regeringens egna utredning ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven” bör varje skolkurator ansvara för max 400 elever. Enligt vår enkätundersökning så hävdar majoriteten av de tillfrågade skolkuratorerna att det låter rimligt. Detta skulle innebära en kostnad på omkring 850 miljoner kronor årligen.
Vi kräver en ändring av skollagen. Vi vill att det införs ett maxtak för hur många elever en skolkurator får ansvara över. Vårt förslag är 400 elever per skolkurator.
Detta skulle innebära att ”tillgång till” inte längre skulle vara upp till varje huvudman att tolka fritt, vilket det är idag, och att elevhälsan skulle bli mer jämlik över hela landet.
Ett maxtak på 400 elever per skolkurator skulle kunna innebära en stor förändring för ungas psykiska välmående. Det skulle betyda att skolkuratorn kan få kontakt med elever i ett tidigt skede och prioritera sin arbetstid på ett sätt som är hållbart för både skolkuratorn och eleverna. Ett maxtak skulle bidra till en bättre helhetshälsa för unga - landets framtid.
Syftet med namninsamlingen är att stärka barn och ungas psykiska hälsa tillsammans med förbättrade villkor för skolkuratorer. Det ingår i en skolkurators arbetsbeskrivning att arbeta förebyggande. Hinner man det? Enligt vår enkätundersökning, nej.
Samtidigt mår unga allt sämre och är i stort behov av tidiga insatser för att inte hamna i långvarig psykisk ohälsa.
För att förbättra situationen behövs en förändring.
Tidiga insatser kan förebygga långvarig psykisk ohälsa, förbättra arbetssituationen för skolkuratorer, korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, minska lidandet för barn och unga och det viktigaste av allt, rädda liv.
Förbättrade villkor för skolkuratorer och elever i skolorna runt om i landet ökar möjligheterna att både ge och ta emot hjälp.
Alla elever ska ha rätt till tillräcklig och god elevhälsa. Skriv därför på vår namninsamling för att vara med att förändra skollagen.

#3minuter
Treminuter.se

Intiativtagare: Ida Höckerstrand & Sofie Hallberg, Ångestpodden

Varför är det viktigt?

Situationen för Sveriges elever och skolkuratorer är inte hållbar. Skriv under för ett maxtak i skollagen, så att fler elever kan få hjälp, och skolkuratorerna kan hjälpa fler.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen ska personligen lämnas över till Sveriges statsminister.

Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-03-21 14:56:57 +0100

20,000 underskrifter nådda

2022-07-27 22:09:59 +0200

10,000 underskrifter nådda

2022-06-07 17:01:48 +0200

5,000 underskrifter nådda

2022-06-02 15:51:06 +0200

1,000 underskrifter nådda

2022-06-02 14:37:28 +0200

500 underskrifter nådda

2022-06-02 08:51:33 +0200

100 underskrifter nådda

2022-06-02 08:09:20 +0200

50 underskrifter nådda

2022-06-02 07:43:26 +0200

25 underskrifter nådda

2022-06-02 07:14:52 +0200

10 underskrifter nådda