Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsala Regionfullmäktige och alla i Uppsala län

Inför nolltaxa i Uppsala län – Kollektivtrafik för alla!

Vi kräver en nolltaxa i kollektivtrafiken. Biljettpriserna har varit alltför dyra alldeles för länge. Uppsala län behöver även förändra sättet vi transporteras på för både miljön och folkhälsans skull. För att fler ska välja att resa kollektivt är en avgiftsfri kollektivtrafik en självklarhet.

Vi håller även i demonstration 21/11 klockan 14.00 på Forumtorget i Uppsala. Kom och prata med oss, lyssna på talare från Ung Vänster och Vänsterpartiet och sjung med i lite allsång!

Länk till eventet: https://fb.me/e/1YDH8821M

Varför är det viktigt?

En avgiftsfri kollektivtrafik är ett måste för ett samhälle som önskar att reducera sina utsläpp och samtidigt stödja de som påverkas mest av omställningen. Skillnaden i effektivitet mellan bilister jämfört bussar eller tåg är enorm. Privatbilismen utgör inte bara ett klimathot utan även ett hot mot folkhälsan i formen av luft- och ljudföroreningar. Därför måste kollektivtrafiken prioriteras.

En omställning till kollektivt resande innebär också att plats som tidigare använts för bilism kan användas för bättre syften. Syften som att bygga om parkeringshus till boenden eller föreningslokaler och bilvägar i stan till gågator eller parker. Det handlar om att prioritera människor före bilar.

Det är ett prövat och bevisat koncept. För de 100 000 invånare i franska Dunkerque innebar det att hälften har ersatt sina tidigare bilresor med att resa kollektivt. I Sverige införde Avesta kommun med 22 000 invånare nolltaxa redan år 2012, där 40% av bilresor ersattes med kollektiva resor. En förändring som tyvärr år avvecklades 2021 av en högermajoritet, trots dess positiva effekter.

Nolltaxa innebär också att behovet av kontrollanter och ordningsvakter som jagar plankare försvinner. Det innebär att ta bort kostsam byråkrati som endast straffar de i samhället som har minst.

Under pandemiåret vi har dessutom sett hur ett system byggt på biljettintäkter inte klarar av perioder av kris. För att täcka upp för de minskade intäkter kommer biljettpriserna att behöva bli ännu högre än de redan är idag. Ett system som istället alltid garanteras av samhället för allas fördel är självklart.

Uppsala län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-11-19 08:55:06 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-16 14:14:38 +0100

Ung Vänster Uppsala kommer att hålla en demonstration för nolltaxa på söndag 21/11 klockan 14.00 på Forumtorget i Uppsala! Kom och prata med oss, lyssna på talare från Ung Vänster och Vänsterpartiet och sjung med i lite allsång!

Länk till eventet på facebook: https://fb.me/e/1YDH8821M

2021-10-01 04:57:30 +0200

10 underskrifter nådda