Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i kommunfullmäktige

Inga nedskärningar i skolorna i Lund

Lunds kommun håller på att genomföra stora nedskärningar i skolorna. Vi vet att det kommer drabba både personal och elever. Allra hårdast slår det mot de elever som behöver mest stöd för att klara skolan. När politikerna i kommunfullmäktige samlas den 26 mars är vårt budskap till politikerna tydligt: Det är nog nu!

Vi som skriver under det här vill leva i en stad som satsar på framtiden. Vi vill leva i en stad som vet att skolan är det viktigaste vi har. Vårt budskap till politikerna är därför: stoppa alla nedskärningar i skolan!

Varför är det viktigt?

Vi vet att nedskärningar kommer drabba både personal och elever. Allra hårdast slår det mot de elever som behöver mest stöd för att klara skolan.

Efter läsåret 2018/19 fanns enligt Skolverket 252 barn i Lund som inte klarade mellanstadiets kunskapskrav. Detta motsvarar minst tio hela klasser som flyttades upp på högstadiet med bristfälliga kunskaper och färdigheter. Samma år slutade 229 ungdomar grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet.

Den psykiska ohälsan i Lunds skolor är hög. Detta visar kommunens årliga LUNK-undersökningar från 2015 och 2018 i årskurs 5 och 8. Den upplevda psykiska ohälsan har ökat med ungdomens stigande ålder och över tid.

2018 uppgav 30 procent av eleverna i åk 5 och 40 procent av eleverna i årkurs 8 att de hade huvudvärk varje dag eller flera gånger i veckan. Sömnsvårigheter upplevde 35 procent av åk 5-eleverna och 50 procent av eleverna i åk 8. Störst skillnad mellan årskurserna var det på frågan om stress: 32 procent av eleverna i årkurs 5 och 61 procent i åk 8.
Andelen flickor i gymnasiet som kände sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan var 70-76 procent, medan andelen pojkar som uppgav sig vara stressade varierade mellan 21 och 37 procent.

Skolan står inför dubbla utmaningar. Dels har vi en stor andel högpresterande flickor som riskerar att bli sjuka och utbrända i tidig ålder på grund av stress, dels finns en stor andel ungdomar, framför allt pojkar, som lämnar grundskolan med inte godkända betyg. Misslyckande i skolan kan leda till försämrat självförtroende, sämre möjligheter på arbetsmarknaden och sämre hälsa.

Barn- och skolnämnden i Lunds kommun, som har hand om grundskolorna, gör stora nedskärningar under 2020 på 49 miljoner kronor. Efter tillskott från regeringen återstår fortfarande ca 25 miljoner kronor att spara. Målet måste vara att alla barn skall klara grundskolans kunskaps- och färdighetskrav och att inga barn skall behöva utveckla psykisk ohälsa. Hur kan effektiviseringarna inom skolan hjälpa elever som har det svårt?

Vi vet samtidigt att nedskärningar i skolan också leder till ökad stress bland personalen. Möjligheterna att se varje elev och möta den enskildas behov minskar. Både elever och personal förtjänar bättre än såhär!

Vi som skriver under det här vill leva i en stad som satsar på framtiden. Vi vill leva i en stad som vet att skolan är det viktigaste vi har. Vårt budskap till politikerna är därför: stoppa alla nedskärningar i skolan!

I Lund har vi råd med varandra. I Lund har vi råd att satsa på framtiden.

Lund, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-03-25 15:22:40 +0100

100 underskrifter nådda

2020-03-24 21:03:38 +0100

50 underskrifter nådda

2020-03-24 17:35:18 +0100

25 underskrifter nådda

2020-03-24 16:15:49 +0100

10 underskrifter nådda