Hoppa till huvudinnehåll

Till: regeringen och riksdagen

jag vill grundlagsskydda lagen om personlig assistans & LSS.

Jag vill att assistanslagen som ger funktionshindrade rätt till personlig assistans & LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) skriv in i grundlagen så att dessa lagar inte kan avskaffas av någon nuvarande eller framtida regering eller riksdag. Jag vill att FN:s konvention om mänskliga rättigheter införs i Svensk lag & grundlagsskyddas.

Varför är det viktigt?

Därför att det ger landets alla funktionsnedsatta ökad trygghet. De behöver inte vara oroliga att deras rätt till insatser till exempel personlig assistans kan eller ska avskaffas av någon regering eller riksdag.

Uppdateringar

2019-06-01 20:47:16 +0200

25 underskrifter nådda

2019-05-31 17:31:20 +0200

10 underskrifter nådda