Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lena Hallengren

Krav på förutsättningslös utredning av Sveriges narkotikapolitik

Sverige har EU:s högsta narkotikadödlighet.

Sverige är ett av få demokratiska länder i världen där inte bara narkotika utan också själva droganvändningen är olaglig.

Sedan droganvändningen i Sverige blev olaglig 1988 har både narkotikaanvändningen i samhället ökat, liksom antalet som dör i drogöverdoser.

– Straff har ingen effekt på missbruk, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och en av världens främsta experter på beroendesjukdomar.

Sveriges narkotikapolitik har fått hård kritik av flera tunga internationella instanser, däribland FN-kontoret för mänskliga rättigheter.

Folkhälsomyndigheten har föreslagit en utredning av konsumtionsförbudet, vilken Lena Hallengren har bemött på följande sätt:
– Jag ändrar inte uppfattning för att Folkhälsomyndigheten kommer med det här förslaget

Lena Hallengren, Morgan Johansson och Mikael Damberg har inte bara viftat bort kritiken utan är dessutom inställda på att intensifiera jakten på brukare.

Vi kräver en förutsättningslös utredning av Sveriges narkotikapolitik och att regeringen tar förslaget om avkriminalisering av eget bruk på allvar.

Varför är det viktigt?

Lena Hallengren har redan i förväg bestämt sig för att avkriminalisering inte är aktuellt oavsett vad en utredning av narkotikapolitiken kommer fram till. En utredning av svensk narkotikapolitik måste ske förutsättningslöst, objektivt och evidensbaserat.

Uppdateringar

2021-09-19 21:55:30 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-09-09 01:40:20 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-06 12:31:56 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-06 10:34:51 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-05 11:38:11 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-05 08:15:45 +0200

10 underskrifter nådda