Till: Riksdagen

Serverad - kulturomställning

Samhälles politiskomställning med syfte att minimera påverkan av kristillstånd.

Globalt gemensamt politisk läget.
Fångad i ett fiktivt system, politisk kalkylator som löper löpsk.

Kalkylatorn parametrar är styrd vi tjänster utförda av några samhällsinstitutioner.
- Banker tar ränta på kapital
- Fastighetsägare tar ut hyror
- Offentliga myndigheter betala löner, finansierad av skatter.
- Pensionsfonder förvaltar, placerar avsättningar och betalar pensioner.
- Företagen skapar värde, betalar lön till arbetare.
- Företag, myndigheter, löntagare, pensionärer betalar skatter, hyror och ränta.

Varje land stannar denna kalkylator effekten.

Vi stannar up och undviker ackumulera jättesiffror.
Fiktiva siffror som skall återbetalas i framtiden.
I praktiken är detta onödig.

Två lösningar att utforska.

Alt 1. Stanna kapitalsystemet

Stanna alla ekonomiska transaktioner, inga löner, inga skatter, inga räntor, inga hyror, alla får tillgång till livsnödvändiga varor under kristiden.

Vi scannar antalet i kassorna som vanligt, övriga varor för vi avgöra om vi vill betala för med våra sparade medel eller köpa på kredit.

Kollektivt uppoffrande.

Alt 2. Permanent omställning.

Alla länder befinner sig i samma situation.

Konsolidera företagande, kapital marknad för att städa upp i ekonomi för att bilda ny plattform för en framtid vid att stärka förutsättningar för balans mellan små byar, städer, industri och myndigheter integrerade i lokala föreningar.

De lokala föreningar samverkar för att utveckla tjänster och varor, integrera uppgifter som ligger i myndigheters ansvar.

Vi växlar från samehälla baserad på växt genom kapital till växt genom utveckling av samhällsförmågor.

Denna modell kräver större genomgång.

Ekonomi är i dag ”just in time”, all led har minimal buffert, det mindre aktör det mindre reserv har de.

Dessa alternativ är en logisk utveckling för att adressera de globala socialklyftorna och omställa till hållbara verksamheter. Onödig fiktiv skuldfälla elimineras.

Alla värden existerar de är inte virtuella.

Den fysiska nation existerar det är inte fiktiv, detta är den enhet som har förmåga att göra omstart, andra institutionella nivåer besitter intressekonflikter.

Varför är det viktigt?

Vill undvika sociala tillstånd liknande 30 talet.
Samma systemfel behövs inte upprepas.
Kapitalägarna är säkrade, de fått sina delar.
Denna gång rädd medborgaren.
Skapa utrymme för kulturell transformation från kapital till hållbart balanserad medvetetsamhälle.
Balans mellan liv, företagande, kapital och ressurser.