Till: Region Stockholm

Lägg inte sju miljarder på Roslagsbanans förlängning

Bästa Region Stockholm. Lägg inte ned sju miljarder på att dra Roslagsbanan från Universitetet till city.

Varför är det viktigt?

Pengarna kan används till så mycket annat som är mer angeläget, antingen kollektivtrafik eller sjukvård.
Det verkar dessutom vara ett riskfyllt projekt som lätt kan bli mycket dyrare. Med en gökunge till i regionens budget måste något annat bli lidande. Det är dessutom väldigt få människor som ser någon nytta med projektet.

För att läsa mer om frågan, gå in på sajten nedan, eller på Facebook-gruppen.
https://stockholmsostra.se/
https://www.facebook.com/groups/318848549089008

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL