Hoppa till huvudinnehåll

Till: Till gruppledarna för partierna i Sveriges riksdag

Låt inte riksdagen införa "Putins-son"-lagar i Sverige!

Ang. Den förändring I grundlagen som riksdagen ska rösta om den 16 nov 2022
Sammanfattning:
Jag vädjar till er att skjuta upp den planerade omröstningen i riksdagen den 16 november och tillsätta en ny utredning med representanter från alla politiska partier, så att vår svenska demokrati kan stå stark på viktiga ben som rättsstatens principer, medias möjlighet att granska makthavarna och medborgarnas yttrandefrihet.

Jag har med fasa läst artikeln ”Låt inte Erdoğan få styra svenska nyheter” (DN debatt 221110 )
https://etidning.dn.se/p/dagens-nyheter/2022-11-10/a/lat-inte-erdogan-fa-styra-svenska-nyheter/2357/713983/33638367 )
En diktatur, en faciststat eller ens ett gränsfall kommer inte att annonsera sin ankomst. Smygande försämras möjligheterna att bl.a. granska makten och speciellt i dåliga tider då medborgarna har fullt upp med sina egna problem. Även riksdagsledamöter har fullt upp och lutar sig ofta mot utredningar, men denna utredning har skötts av bara EN person!
I ovanstående debattartikel har 10 av de mest namnkunniga inom svensk journalistik beskrivit konsekvenserna av en sådan grundlagsändring. Lagförslaget handlar om utlandsspioneri, men riskerar att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Journalisterna själva och medierna de arbetar för skulle också kunna känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten.
Även om avsikten inte är att tillhandahålla främmande makt information ska ett röjande av hemliga uppgifter vara straffbart.
De exempel som tas upp i debattartikeln är skrämmande läsning. T.ex. att den svenska FN-diplomaten och sedermera ambassadören Anders Kompass 2014–2015, kunde bli åtalad om lagen varit gällande när han valde att läcka dokument om hur FN-soldater begått övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken. Är detta verkligen det Sverige som ni vill skapa?
En viktig invändning är också att när propositionen lades fram till den tidigare riksdagen i april hade Sverige ännu inte sökt medlemskap i Nato. Bara det torde vara en anledning att avslå lagförslaget och låta ledamöterna få ytterligare tid att tänka över konsekvenserna av ett eventuellt godkännande av lagen.
Dessutom finns det redan i dag ett straffrättsligt skydd för uppgifter som förekommer i internationella samarbeten. De kan till exempel behandlas inom ramen för brottsbalkens bestämmelser kring brott mot landets säkerhet.
Jag vädjar till er att skjuta upp den planerade omröstningen i riksdagen den 16 november och tillsätta en ny utredning med representanter från alla politiska partier, så att vår svenska demokrati kan stå stark på viktiga ben som rättsstatens principer, medias möjlighet att granska makthavarna och medborgarnas yttrandefrihet.
Med orolig hälsning
Monica Brandel Löved

Varför är det viktigt?

Nu hotas yttrandefriheten och i förlängningen vår demokrati.
En grundlagsändring den 16 november kan göra att visselblåsare och journalister hindras att berätta om brott mot mänskliga rättigheter som sker när svenskar deltar i internationella samarbeten som Nato , EU och FN.
Läs och bli chockad!
Jag har med fasa läst artikeln ”Låt inte Erdoğan få styra svenska nyheter” (DN debatt 221110 )
https://etidning.dn.se/p/dagens-nyheter/2022-11-10/a/lat-inte-erdogan-fa-styra-svenska-nyheter/2357/713983/33638367 )
Krångligt? Ja, men viktigt! En diktatur, en faciststat eller ens ett gränsfall kommer inte att annonsera sin ankomst. Smygande försämras möjligheterna att bl.a. granska makten och speciellt i dåliga tider då medborgarna har fullt upp med sina egna problem.
Vi lever i en orolig värld där många kriser avlöser varandra. Vi brottas alla av personliga problem och känner ofta maktlöshet inför vad som händer i samhället. Även riksdagsledamöter har fullt upp och lutar sig ofta mot utredningar, men denna utredning har skötts av bara EN person!
Vad kan vi göra? Kunskap är makt, läs på och låt inte dessa förslag gå igenom. Vi kan skriva till konstitutionsutskottet och be dem skjuta upp omröstningen och tillsätta en ny utredning med representanter från alla politiska partier.

Så, det är just nu vi måste orka och våga säga ifrån! Denna lag - en "Putinssonlag" i osvensk tappning - är som ett av flera steg mot ett Sverige jag inte vill leva i.

Hur den kommer att överlämnas

Jag mejlar till gruppledarna för varje parti.

Uppdateringar

2022-11-15 08:49:21 +0100

50 underskrifter nådda

2022-11-11 12:38:04 +0100

25 underskrifter nådda

2022-11-10 21:17:50 +0100

10 underskrifter nådda