Hoppa till huvudinnehåll

Till: Förvaltningen Utbildning Gävle, Gymnasieminister Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin

Lika lönelyft och förbättrade arbetsvillkor till alla lärare

Öka lärartäthet på grund- och gymnasieskolorna, förhindra läraravhopp och ohälsa bland utmattade och desillusionerade lärare.
Istället för lärarlönelyfte som söndrar och skapar a-, b- och c-lag i lärarkollektivet, se till att utjämna löneskillnaderna så att alla känner sig sedda och behövda; bekräftade!

Varför är det viktigt?

Det är viktigt att lärare får förbättrade arbetsvillkor och bekräftelse genom att rättvist belöna vårt dagliga arbete och avlasta oss från administrativa och icke pedagogiska arbetsuppgifter. Lärarstatus i samhället behöver höjas så att fler unga människor vågar satsa på en lärarutbildning och profession. Lärarna har en viktig samhällsfunktion och vårt uppdrag gör skillnad hos många barn och unga i samhället.

Uppdateringar

2018-04-12 12:12:47 +0200

100 underskrifter nådda

2016-11-11 15:53:01 +0100

50 underskrifter nådda

2016-11-10 22:04:07 +0100

25 underskrifter nådda

2016-11-10 12:12:10 +0100

10 underskrifter nådda