Hoppa till huvudinnehåll

Till: Diskrimineringsombudsmannen, Universitetskanslersämbetet, Universitet & Högskolerådet

Linnéas rätt till utbildning

Hej,

Jag är antagen till kandidatprogram 3D Animation och Visualering på Högskolan Väst och har fått avslag gällande fysiska skrivtolkar till min utbildning. Jag har inte erhållit någon giltig förklaring till beslutet. För att kunna studera på högskolenivå behöver jag tillgång till utbildningstolkar och i mitt fall, utbildnings-skrivtolkar.

När jag nekats har detta medfört att jag inte kunnat studera på samma villkor som andra studenter. Därför startar jag en namninsamling för att kunna påbörja min utbildning inom 3D till höstterminen 2024 med skrivtolkar på plats. Din namnunderskrift betyder mycket och bidrar till att driva förändring både för samhället och så klart för mig.

Tack för att du läser detta och för ditt stöd.

Varför är det viktigt?

Mina målsättningar inkluderar att genomgå personlig utveckling, engagera mig i film & animationproduktion och bidra till utvecklingen av hjälpmedel för en bred målgrupp med olika former av hörselvariationer.

Hur den kommer att överlämnas

Direkt till ansvariga och myndigheter som fattar beslut gällande detta.

Gustava Melins gata 2, 461 32 Trollhättan, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-12-22 11:47:50 +0100

100 underskrifter nådda

2023-12-22 10:19:58 +0100

50 underskrifter nådda

2023-12-22 01:05:50 +0100

25 underskrifter nådda

2023-12-22 00:19:16 +0100

https://www.youtube.com/watch?v=snS4cmpT7i0

2023-12-21 22:58:20 +0100

10 underskrifter nådda