Hoppa till huvudinnehåll

Till: Public Service olika kanaler, TV4 (Viaplay), SvD, Aftonbladet, Expressen, DN m.fl

Mer fakta och fler transröster när transfrågor diskuteras i media

Vi, transpersoner och allierade, har tröttnat på att media alltför ofta debatterar transpersoners rättigheter och livsvillkor över våra huvuden. Ofta bjuds debattörer utan transerfarenhet eller sakkunskap in till att tycka till. De erfarenheter och kunskaper som präglar många av våra liv osynliggörs och utesluts. Bilden i merparten av media är därmed skev och med bristande verklighetsförankring.

Dessa tyckare är ofta dåligt pålästa och argumenterar mot förvrängda versioner av den faktiska verklighet vi lever i. Debattörerna förvanskar forskning samt sprider pseudovetenskap eller rena konspirationsteorier kring ett område som redan är minerat och där missförstånden är stora.

Detta är inte värdigt seriösa redaktioner! Vi vet hur farliga både “fake news”och konspirationsteorier är för demokratin och mänskliga rättigheter. Vi vet att det riskerar att underblåsa hat, hot och våld mot utsatta grupper. Det är oansvarigt av media att inte reflektera över detta då det kommer till transfrågor.

Vi är trötta på det fördjupade utanförskapet, vi blir mer och mer otrygga, och nu sätter vi ned foten!

Vi kräver:

Att media blir bättre på att respektera det pressetiska regelverket i våra frågor.

Att media förmedlar korrekta nyheter om transpersoner och våra rättigheter.

Att man tydligt redogör för vad som är debattörens personliga åsikter och inte låter dessa framställas som fakta.

Att man inte utan faktakontroll använder debattörers eventuella felaktiga påståenden i tidningens/programmet egna ingresser, brödtexter eller rubriker.

Att journalister inför intervjuer med personer som motsätter sig transpersoners lika rättigheter läser på och kan ställa kritiska frågor.

Att debattörer som motsätter sig transpersoners lika rättigheter sätts i samma kontext som om de motsatte sig en annan utsatt minoritetsgrupp.

Att media blir bättre på att höra båda sidor och bjuder in transpersoner och/eller våra organisationer att tala när transpersoners rättigheter tas upp.

Att media, när de bjuder in transpersoner, ser till att det blir en bred representation eftersom transpersoner inte är en homogen grupp.

Varför är det viktigt?

https://www.youtube.com/watch?v=eOQs8JRiNMo

Transpersoners rättigheter ifrågasätts allt oftare idag. Det är oacceptabelt att media är med och bidrar till detta genom att onyanserat lyfta fram resursstarka debattörer med dessa syften. Dessa tillåts ofta i media förvanska forskning, sprida pseudovetenskap och aktivt underblåsa absurda och direkt skadliga myter om transpersoner.
Inte sällan döljs detta under feminismens fana, men feminism handlar om inkludering, inte exkludering av utsatta minoritetsgrupper.

Vi kräver att vi ska respekteras som dem vi är, få tillgång till evidensbaserad, god och jämlik vård, erhålla skydd mot diskriminering, hot, hat och våld samt få statens erkännande av vår identitet (för ickebinära transpersoner).

Det är allvarligt att media så sällan bjuder in personer med kompetens nog att ifrågasätta och föra fram korrekta fakta och förklara vad transrörelsen i verkligheten tycker eller skapa ett initierat samtal transpersoner emellan.
För både transpersoners, feminismens, medias och demokratins skull borde media ta sitt ansvar. Fokusera på fakta och sluta tala över våra huvuden, tala med oss istället för om oss.

Det här är #våregentalan

Deidre Palacios - Förbundsordförande RFSL
Ann Marie Jönsson - Förbundsordförande FPES
Ann-Christine Ruuth - Förbundsordförande Transammans
Robin Paulonen - Förbundsordförande EKHO

Lea Larsson - Certifierad Normingenjör, föreläsare och initiativtagare till #våregentalan
Lukas Romson - Jämlikhetskonsult
Alex Fälting - Språkvetare
Gisen Janis
Kristian M Ek - Transammans
Edward Summanen - sakkunnig i transfrågor, RFSL
Kai Bergendal

Hur den kommer att överlämnas

Med tanke på rådande pandemi kommer det ske en smittsäker överlämning av Transammans och RFSL till berörd media.

Länkar

Uppdateringar

2021-09-02 17:23:18 +0200

5,000 underskrifter nådda

2021-05-02 11:38:36 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-05-01 21:43:19 +0200

500 underskrifter nådda

2021-05-01 17:01:19 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-01 16:28:33 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-01 16:04:59 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-01 11:35:03 +0200

10 underskrifter nådda