Hoppa till huvudinnehåll

Till: Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Nya träd till Sannadalsparken

Nya träd till Sannadalsparken

Vi som skrivit under namninsamlingen vill att det planteras flera nya, högväxande träd som skapar samma naturvärden som lövskogslunden som sågades ner utan förvarning i oktober i nedre delen av Sannadalsparken.

Varför är det viktigt?

Trädskövlingen har väckt mycket ilska och sorg bland de som bor i området. Vi har inte fått gehör hos tjänstemännen, därför vänder vi oss nu till politikerna. Träd är stadens gröna lungor som ger vila, dämpar buller, förbättrar luften och ger livsutrymme åt fåglar. I kvarteret Ratten var de gamla träden även en del av den kulturhistoriska miljön.

Sannadalsparken, Gröndalsvägen, Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Från en dag till en annan uppstod en stadskörning framför mina ögon! Hur kunde det få ske
  • Fruktansvärt dåligt skött av staden, riktigt illa att det får gå till såhär.

Uppdateringar

2019-12-14 09:35:48 +0100

100 underskrifter nådda

2019-12-12 23:16:39 +0100

50 underskrifter nådda

2019-12-12 19:46:51 +0100

25 underskrifter nådda

2019-12-12 08:18:53 +0100

10 underskrifter nådda