Hoppa till huvudinnehåll

Till: Socialminister Jakob Forssmed

Öppna den nationella hjälplinjen igen - och rädda liv!

Varje år tar 1500 människor sitt liv och minst 15 000 försöker. Trots situationen saknas idag ett fungerande akut samtalsstöd till människor i kris och deras anhöriga. Denna funktion hade den Nationella hjälplinjen som trots stora protester lades ner 2020.

Folkhälsomyndigheten har både utrett behovet av en ny nationell hjälplinje, tagit fram ett förslag på hur den skulle kunna utformas och presenterat detta för regeringen våren 2022. Nu har det gått ett år och fortfarande har ingenting hänt.

I Tidöavtalet uttryckte den nya regeringen höga ambitioner kring psykisk ohälsa och suicidprevention, men verkar sakna politisk vilja att få grundläggande funktioner på plats. I årets budget saknas till exempel finansiering för en ny hjälplinje. Är ambitionerna bara tomma ord?

Vi kan inte arbeta nog snabbt när det handlar om att rädda liv. Det är hög tid att regeringen och socialminister Jakob Forssmed agerar. Vi kräver:
- Öppna den nationella hjälplinjen igen!

Varför är det viktigt?

Den 1 januari 2020 lades Hjälplinjen ner. Den gav stöd till människor i psykisk kris och bemannades av legitimerade psykologer. Året före inkom 30 000 samtal till Hjälplinjen, varav endast hälften kunde besvaras. Trots det uppenbara behovet lades Hjälplinjen ändå ner.

Läget är särskilt allvarligt mot bakgrund av de dramatiska förändringar som skett i vår omvärld. Pandemin har redan slagit hårt mot utsatta grupper och de kraftigt ökande priserna och en stundande lågkonjunktur tenderar att driva upp den psykiska ohälsan och självmordstalen.

I frånvaron av en nationell stödlinje har ett flertal ideella organisationer behövt utöka sin kapacitet. Dessa verksamheter, som ofta drivs av volontärer med medmänskligt stöd som grund, gör ett livsviktigt arbete. Men det räcker inte. Flera av dessa organisationer vittnar om ett allt högre tryck på sina stödlinjer.

Det är därför mer angeläget än någonsin att den ideella sektorns arbete kompletteras med en nationell stödlinje med legitimerad personal. En sådan hjälplinje skulle - tillsammans med den ideella sektorns förebyggande och stödjande arbete - rädda många liv varje år.

Initiativtagare till detta upprop är Nationell samverkan för psykisk hälsa - NSPH, Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige.

Hur den kommer att överlämnas

På ett inbokat möte den 21 februari med socialminister Jakob Forssmed.

Uppdateringar

2023-02-24 13:39:22 +0100

Socialministern: "Vi har inte glömt hjälplinjen!". Nu har vi lämnat över 10 267 namn till socialminister Jakob Forssmed. Tack för att du hjälpt det hända! https://nsph.se/2023/02/21/socialministern-vi-har-inte-glomt-bort-den-hanr-fraga/

2023-02-19 14:59:19 +0100

10,000 underskrifter nådda

2023-02-16 15:36:00 +0100

5,000 underskrifter nådda

2023-01-25 14:02:24 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-25 09:49:04 +0100

NSPH, Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige skriver på Aftonbladets debattsida om kravet till socialministern https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ve3EBj/oppna-hjalplinjen-och-radda-liv-ministern

2023-01-24 15:10:19 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-24 07:20:22 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-24 06:09:26 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-24 03:21:42 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-24 00:59:01 +0100

10 underskrifter nådda