Hoppa till huvudinnehåll

Till: Markägare, Holmen Skog

Oro för Bärsjöskogen

Listan syftar till att samla människor som delar oro för avverkning av skogen kring Bärsjön

Varför är det viktigt?

Det planeras en avverkning på ett väldigt stort område av en äldre skog intill Bärsjön som ligger norr om Blåbärsstigen och Länna Skola i Bergshamra, Norrtälje kommun (se bild för karta. Markerade ytan ska avverkas). Avverkningen planeras starta redan i år 2021 och på plats syns markeringar kring träden. Skogen har ett stort antal dagliga besökare och tydliga naturvärden och är därför en otroligt viktig plats varför det skapas en oro kring vad som kommer ske.

I och med att den planerade avverkningen går över mark intill sjön kommer en väldigt känslig naturlig balans att rubbas då det här finns en stor biologisk mångfald och klassas som skyddad biotop. De hotade grodorna använder sjön som plats för fortplantning. I skogen finns också äldre träd som är otroligt viktiga för både insekter, fågel och fladdermus.

Skogen nyttjas även av skola och förskola för undervisning och friluftsaktiviteter då det är den enda biten skog som finns i anknytning till skolområdet. Skogen besöks dagligen av många besökare för motion och rekreation.

Vi är många som är oroliga över vad som kommer hända med den fina skogen kring sjön. Frågor som dyker upp är:

Hur hård avverkning som kommer utföras? Blir det ett stort kalhygge? Kommer det finnas möjlighet att ta sig fram till sjön igen?
Vilka åtgärder görs för att säkerställa att naturen inte tar allt för stor skada?
Har det gjorts en inventering av vilka arter som finns på plats?
Finns det planer att exploatera marken, vilket har synts hända på flera platser i kommunen?

Här finns en artikel angående exploatering av mark i kommunen:
https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-dags-att-kommunen-atertar-kontrollen-over-kustens-exploatering?referrer=app

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Roslagen ställer vi oss frågande till huruvida proceduren kring det planerade avverkningsarbetet har skett enligt regler och naturskydd och ber om att avverkningen fördröjs.
Bärsjön, 761 11 Bergshamra, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-06-10 10:46:34 +0200

Vi är otroligt glada över hur många som engagerar sig! Ju fler vi är desto högre hörs vi och kan förhoppningsvis påverka hur det kommer gå för Bärsjöskogen.

Vi undersöker nu avverkningsområdena och tittar på skyddade arter av både djur och växter. Det tillsammans med det faktum att skogen har en så otroligt viktig social funktion i samhället kan kanske trycka på myndigheter att skapa ett skydd. Även om marken avverkas och det planteras nya träd så kommer platsens funktioner att gå förlorad. Det tar en en halv livstid för en skog att komma tillbaka.

Kanske kan vi också få markägaren, som ska flytta in till byn, att tänka om. Vi vill förstås att hans familj också ska få ta del av denna fantastiska plats vi försöker skydda.

2021-06-05 21:52:30 +0200

100 underskrifter nådda

2021-06-04 13:11:29 +0200

50 underskrifter nådda

2021-06-03 23:26:47 +0200

25 underskrifter nådda

2021-06-03 21:47:56 +0200

10 underskrifter nådda