Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson

Praktik för Estet

Skapad: tis 29 november 2022
“Praktik För Estet” är en rörelse startad av media trean på Nicolaiskolan i Helsingborg, och vi kämpar för att de estetiska programmen ska få möjlighet att ha praktik i hela Sverige. Motivationen bakom rörelsen är större kunskaper innan arbetslivet, minskning av arbetslösheten, bättre kontakter för både elev och skola, ett starkare cv och mycket mer!

Genom praktiken får vi som elever:

- Ta del av kunskaper som inte går att få av läroböcker och träning i skolan

- Praktiken gör som helhet mycket för eleverna men även för skolan som de går på

- Vi får med oss värdefulla kontakter som vi kan ha nytta av senare i livet

- Vi får ett starkare CV som kan hjälpa oss få en säkrare framtid

Att estetelever får praktik kan också underlätta för samhället:

- Företagen kan få fler möjligheter att anställa kompetent personal som har erfarenheter från en bra praktik

- Det kan också göra det lättare för eleverna att komma ut i arbetslivet eftersom praktik lär en att ta ett stort ansvar

Varför är det viktigt?

Vi vill att även esteter ska få möjligheten att uppleva arbetslivet inom deras intressen. Praktik för estetelever skulle öka deras motivation och möjligheter både inom och efter skolan. Vi behöver mer kompetent personal och större motivation till att ta examen.
Det gynnar inte bara oss som elever, utan både skola och samhälle, större kunskaper och kompetenta medarbetare skapar bättre och säkrare arbetsförhållanden.

Har du några ideer eller tankar kring kampanjen?
Mejla oss på: [email protected]
Eller skicka ett DM på Instagram: Praktikforestet (Praktik För Estet)

Länkar

Uppdateringar

2022-12-15 20:48:30 +0100

50 underskrifter nådda

2022-12-07 08:03:04 +0100

25 underskrifter nådda

2022-12-02 09:06:05 +0100

10 underskrifter nådda