Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regionrådet Carina Zachau och Skånetrafikens VD Maria Nyman

Protest mot Skånetrafikens inställda turer

Kampanjen är avslutad.

Sedan våren 2022 har linje 340 mellan Fränninge och Sjöbo drabbats hårt av inställda avgångar beroende på personalbrist. Även en rad andra linjer har drabbats av samma problem, bl.a. Hörby – Sjöbo och linjer runt Simrishamn och Tomelilla.
Vi kommer här nedan att presentera dels de problem som uppstår, samt även de lösningar som finns.
Ur passagerarperspektiv:
1. Inställningarna drabbar passagerartäta turer morgon och kväll, då många måste till skola/arbete
2. Inställningarna lämnar sårbara grupper att klara sig till skola/sjukhus etc. på eget bevåg
3. Inställningarna riskerar att redan utsatta linjer med få avgångar, helt dras in
4. Inställningarna medför dubbla kostnader för passagerarna*
Ur Skånetrafikens perspektiv:
1. Kostnaderna för alla ersättningar
2. Säkerheten för passagerarna riskeras (mest allvarliga konsekvensen?)
Inställningarna på linje 340 har skett framför allt på morgon- och kvällsturerna, då flest passagerare reser. De drabbade är framför allt skolungdom och pendlare. Under dagtid är linjerna sällan inställda, när inte heller lika många reser.
Linje 340 är redan utsatt med avgångar endast varannan timme, och att då ställa in turer slår så klart hårdare än om linje 5 mellan Lund och Sjöbo ställs in. 5:ans passagerarna kan bara välja att antingen vänta 20 min till nästa buss, eller ta en taxi.
När linje 340 ställs in, finns inte de alternativen, då nästa buss inte går förrän om två timmar och som elev, har redan halva skoldagen förlorats. Någon missar ett viktigt möte eller kanske en läkartid som ändå måste betalas.
Taxi finns ingen i Sjöbo, såvida den inte är förbeställd. När Kundservice hänvisar till taxi, behöver de kunna förhålla sig till det faktum att inte alla bor i städerna. På landsbygden är det inte bara att gå ut på gatan och vifta in en taxi och åka hem. Är sista turen från Sjöbo inställd, lämnas passagerarna vind för våg att klara sig bäst de kan.
Ett exempel: en man boende i Vollsjö med arbete i Lund, har vid ett flertal tillfällen p.g.a. inställd sista tur, blivit tvingad att ta bussen tillbaka till Lund igen, låna sin sons bil och köra till Vollsjö. Vid ett av tillfällena fanns inte bilen i Lund tillgänglig och mannen fick ta en taxi istället. Låt oss räkna på ekonomin: mannen betalar 1.104:- för sin 30-dagarsbiljett Vollsjö – Lund. Taxiresan kostade ca 1.500:-
Och han är bara en resenär …
Vad kostar inte alla ersättningar för alla passagerare?!
Hållbart?! Knappast. Men låt oss även ta upp säkerhetsaspekterna av vad som kan ske då sårbara passagerare, barn och äldre, lämnas utan att kunna ta sig hem. Anledningen att barn/ungdom pendlar till skolan med buss är att föräldrarna jobbar och inte har möjlighet/tid/råd att skjutsa varje dag fram och tillbaka. Att som barn behöva lämnas ensam på stationen i Sjöbo när sista bussen hem är inställd, innebär följande alternativ:
1. Ringa någon tillgänglig om skjuts:
a) Risken är att hjälpen tar tid, barnet sitter själv och utsatt på stationen
b) Risken finns även att barnet istället börjar fundera på att kanske promenera hem, utan att tänka på tiden det tar eller utsattheten på vägarna
c) Risken är också att de istället åker med någon de inte känner så väl …
I somras var det t.ex. en man som antastade unga flickor på Sjöbo station och ofta är stationen ett tillhåll för diverse missbrukare. Missbrukare som kan försöka etablera kontakt med barnen, kontakter som kan bli riskfyllda för barnen. Inget som varken äldre eller barn ska behöva utsättas för. Ur äldres perspektiv, kanske de inte ens har någon de kan ringa till och be om hjälp. Vad ska de göra? Ta in på hotell?
Har inte bussbolag, som flygbolag t.ex., skyldighet att se till att deras passagerare kommer dit de ska? Och vilka kriterier sker upphandlingarna på – har inte bussbolagen skyldighet att klara av att leverera de tjänster de ska tillhandahålla inom ramarna för upphandlingen? Att de får ”böter” för en inställd tur p.g.a. personalbrist kan väl inte vara enda anledningen för bussbolagen att inte ställa in? Lösningen om det saknas personal kan vara att det anställs fler eller så får personal från mindre känsliga linjer* omdirigeras.
Vi är även rädda för att alla inställda turer är en strategi i syfte att få statistiken att se ut som om färre passagerare reser på morgon- och kvällsturerna. På detta sättet saknas helt statistik och de fåtalet avgångar mitt på dagen ger för lite underlag och linjen kan därmed dras in helt och hållet.
Vi som reser med Skånetrafiken kräver nu förändring.

*Dubbla kostnader såtillvida att utlägget ska passageraren ligga ute med i kanske månader, och det är vi som får betala prishöjningar samt även betala höjda skatter.
*Känslig linje – linje med få avgångar från/till orter utan taxi.

Varför är det viktigt?

Att som boende på landsbygden, kunna lita på att bussarna går som de ska, är livsviktigt. Bussen är länken till barns utbildning, vuxnas arbete och äldres möjlighet att kunna ta sig till vårdbesök. Bussen är dessutom en livsnerv för alla som någon gång bara vill ta sig utanför sin lilla by och göra något annat, gå på bian, åka och shoppa i stan eller träffa släkt och vänner. Regiontrafiken är en förutsättning för en levande landsbygd. För att inte tala om miljöaspekterna om fler ska tvingas ta bilen för att inte bussen går ...

Skåne län, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-01-05 23:27:23 +0100

50 underskrifter nådda

2024-01-03 11:18:24 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-02 19:50:59 +0100

10 underskrifter nådda