Till: Den du vill påverka

Protestvåg mot nedskärningar av X i Y: Skitregeringen

Skär inte ned på X

Varför är det viktigt?

Välfärden osv

981 07 Abisko, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL