Till: Den du vill påverka

Protestvåg mot nedskärningar av X i Y: Utbildningsnämnden

Skär inte ned på X

Varför är det viktigt?

Välfärden osv