Till: Den du vill påverka

Protestvåg mot nedskärningar av X i Y: Utbildningsnämnden

Skär inte ned på X

Varför är det viktigt?

Välfärden osv

Stockholm, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL