Till: Nu-sjukvårdens styrelse

Rädda Äldrepsykiatrin i Fyrbodal!

Photo by Rod Long on Unsplash

Befolkningen blir allt äldre och Behovet av specialiserad äldrepsykiatri blir inte mindre. Mottagningen är välfungerande och har inga långa köer. Vi har utrymme att ta emot fler patienter men då behöver vi få möjlighet att göra det. De större mottagningarna har långa köer som det är och om vår mottagning läggs ner finns det en stor risk att våra patienter kommer få sämre vård och sämre tillgänglighet. Detta kommer även drabba andra patienter på de större mottagningarna som redan får vänta länge på vård. Lägg inte ner den Äldrepsykiatriska mottagningen i Uddevalla!!!

Varför är det viktigt?

Den Äldrepsykiatriska mottagningen i Uddevalla riktar sig till personer över 65 år i behov av specialistpsykiatri och har 14 kommuner i upptagningsområdet. Nu hotas mottagningen av nedläggning då sjukhuset ska spara pengar.

Mottagningen kom till 2017 då man såg ett behov av specialistpsykiatri riktad just till personer över 67. Mottagningen tilldelades regionala pengar och nu när de är slut behövs mottagningen tydligen inte längre.

Mottagningen kom till pga att man såg att äldre personer inte fick vård på samma villkor inom psykiatrin. Äldre personer är ofta mer läkemedelskänsliga och har generellt även kroppsliga sjukdomar och som påverkas. Mottagningen har varit välfungerande och haft ett bra flöde av patienter. Vi har kunnat anpassa vården utefter våra patienters behov. Många behöver längre tid på sig eller tätare kontakt och det har vi kunnat erbjuda. Patienterna har varit nöjda med kontakten och flera har kommit till oss från andra, större, mottagningar som inte varit specialiserade på äldre då deras behov inte har kunnat tillgodoses där. Och nu vill alltså sjukhusledningen ta det ifrån dem. Befolkningen blir allt äldre och det innebär att fler personer kommer behöva vård. Detta är inget undantag för psykiatrin.

Hjälp oss att sprida detta och väcka opinion genom att skriva under och dela! För våra patienters skull. Äldrepsykiatri behöver utvecklas, inte avvecklas!

Hur den kommer att överlämnas

Via Mail

Uddevalla, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL