Hoppa till huvudinnehåll

Till: Kommunfullmäktige i Borås Stad, kommunalråden Ulf Olsson, Ylva Lengberg, Anna Svalander, Kerstin Hermansson och Tom Andersson, samt Roland Karlsson, Ulricehamn.

Rädda Ås-Tolken och Viskan!

Detalj-utred andra alternativ! Ska man kunna jämföra Tolken med ett annat alternativ måste de båda vara utredda lika noggrannt i alla avseenden. Det finns pengar till detta i projektet, använd dom på avsett sätt!

Varför är det viktigt?

Källsjön Ås-Tolken tål inte ett dygnsuttag på ca 30 000 kubikmeter under 2-4 år då Sjöbo vattenverk rustas upp. Strandlekande sik, siklöja och gädda drabbas av uttorkade stränder där rommen dör. Storlom och skäggdopping får svårt att häcka. Viskan sinar. Kungsfiskare och strömstare överger området. Djur- och växtliv utarmas. All normal verksamhet i början av ån omintetgörs. Sjönära brunnar sinar. Vi måste ta ansvar för våra efterlevande! VI KAN ALDRIG FÖRSVARA OSS MED :”DET FANNS INGA ALTERNATIV”.

516 92 Äspered, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-04-13 09:27:37 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-04-12 18:36:21 +0200

500 underskrifter nådda

2021-04-12 12:33:59 +0200

100 underskrifter nådda

2021-04-12 11:45:30 +0200

50 underskrifter nådda

2021-04-12 11:26:35 +0200

25 underskrifter nådda

2021-04-12 11:13:19 +0200

10 underskrifter nådda