Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politikerna i Byggnadsnämnden i Göteborg

Rädda barnens träningslokal-Biskopsgården behöver inte mer garage

Rädda jiujitsuklubben Ronins träningslokal i Biskopsgården. Träningen har pågått i 8 år och är en viktig del i att barn o ungdomar möts, oavsett område de bor i, kön, ålder eller etnicitet. Lokalen har byggts med stöd av kommunen. Men har av misstag visat sig strida mot en gammal detaljplan, huset skall vara ett flerbilsgarage! Och till det vill man nu återställa det. Byggnadsnämnden kan rädda verksamheten, de kan ge bygglov i efterhand! Eller tillfälligt bygglov! Lösningar finns bara man vill.

Varför är det viktigt?

Att ha mötesplatser där unga och gamla, flickor och pojkar, oavsett etnicitet eller ekonomisk tillhörighet möts över de osynliga gränser som finns i samhället är mer viktigt än någonsin. Jiujitsu klubben Ronins verksamhet är en sådan mötesplats. Istället vill nu byråkratisk dumhet återskapa det flerbilsgarage som där en gång var, mot alla grannars och det lokala föreningslivets önskan. Innan pandemin tränade 40 barn varje vecka. Killar och tjejer tillsammans, utan tävling, till en låg kostnad jiujitsu i ett segregerat område. Precis det politiken säger vara det bästa sättet att skapa ett gott samhälle och det polisen säger behövs för att bryta utanförskapet.
Men nej...pga ett misstag ska nu barnen ut och bilarna in.
Det finns lösningar, snälla välj dem!
Vi vädjar till byggnadsnämnden i Göteborg att sätta barnens behov först, låt föreningen vara kvar!
#BarnInteGarage #räddabarnenslokal

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-05-21 15:57:27 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-05-15 11:14:00 +0200

500 underskrifter nådda

2021-05-13 15:45:17 +0200

100 underskrifter nådda

2021-05-13 13:43:53 +0200

50 underskrifter nådda

2021-05-13 12:55:58 +0200

25 underskrifter nådda

2021-05-13 12:10:31 +0200

10 underskrifter nådda