Hoppa till huvudinnehåll

Till: Borlänge kommun

RÄDDA DAMMYRAN

Till politiker och kommunala beslutsfattare i Borlänge kommun!

Ta ert förnuft tillfånga och ändra era tankar på att bygga en utökning av Skräddarbacksvägen precis intill vår fina och lugna badplats vid Dammyran.

Vår badplatsidyll besöks årligen av tusentals badgäster, mestadels barn och barnfamiljer.
Att bygga en stor trafikerad väg mindre än 40 meter från strandlinjen och mindre än 15 meter från grönområdet där man ligger och solar är FULLSTÄNDIGT VANSINNE! Detta måste stoppas!!

Det kommer att bli livsfarligt att ta sig till och från badplatsen eftersom man då kommer att bli tvungen att behöva korsa denna stora trafikerade väg.
Många av badgästerna är barn som går eller cyklar till Dammyran på egen hand utan sina föräldrar.
Det kommer bara bli en tidsfråga innan något riktigt allvarligt händer om ni bygger den här vägen.

Förutom den stora trafikfaran så påverkar en vägsträckning så nära Dammyran naturligtvis även miljön mycket negativt.
Det rika djur- och fågellivet kring detta naturområde kommer i sådana fall att utsättas för avgaser, buller, saltning av vägen mm.

Vi vill inte ha en utökning av Skräddarbacksvägen intill Dammyran. Om ni insisterar på att bygga ett nytt bostadsområde, se då till att välja en helt annan vägsträckning till detta bostadsområde. En vägsträckning som inte är trafikfarlig för våra barn, som inte är miljöfarlig för det rika djurlivet och som inte förstör vår fina och lugna badplats.

Dessutom kommer ni att spara miljontals kronor av våra skattepengar om ni väljer att ansluta en mindre infart till detta bostadsområde via den redan befintliga matarleden strax utanför det nya bostadsområdet ifråga, istället för att utöka Skräddarbacksvägen intill Dammyran.

Varför är det viktigt?

Kära badgäster!

Är ni medvetna om att Borlänge kommun ska bygga en stor och trafikerad väg mindre än 40 meter från Dammyrans strandlinje?
Det är således endast 15 meter från den gräsyta där man ligger och solar och barn leker!!

En stor ny trafikerad väg kommer att utgöra en stor trafikfara för våra barn när de går eller cyklar till och från Dammyran.
Ökat buller och utsläpp blir en annan negativ konsekvens. Växt- och djurliv kommer allvarligt att ta skada av en ny väg.
Vår fridfulla lilla badsjö kommer inte längre att vara lika fridfull.
Vägbygget är planerat att påbörjas i april 2021. Detta måste vi sätta stopp för!

Vi är några som febrilt jobbar med att försöka påverka Borlänge kommun att stoppa vägbygget. Men vi behöver er hjälp nu.

Vänligen skriv på protestlistan redan IDAG och medverka till att stoppa detta vansinne!! TÄNK PÅ VÅRA BARNS SÄKERHET!!
Vänligen sprid länken på sociala medier.

Tack för ert stöd. Tillsammans räddar vi Dammyran för oss och för framtida generationer!

Skräddarbacksvägen 101, 784 56 Borlänge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2020-06-27 08:14:57 +0200

500 underskrifter nådda

2020-06-26 06:18:11 +0200

100 underskrifter nådda

2020-06-26 00:31:18 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-25 23:38:18 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-25 22:39:40 +0200

10 underskrifter nådda