Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges regering. Sveriges riksdag. Säkerhetspolisens insynsråd. Säkerhetspolisen. Migrationsverket.

Rädda Hana! Sluta hota kvinnors liv.

Sveriges regering, Sveriges riksdag, säkerhetspolisens insynsråd, säkerhetspolisen och migrationsverket - nu måste ni snabbt ta ert ansvar! Det rör sig om dagar.

1. Vi kräver att säkerhetspolisen ändrar sin bedömning i Hanas ärende omedelbart.

2. Vi kräver att migrationsverket ändrar sin bedömning i Hanas ärende omedelbart.

3. Vi kräver att säkerhetspolisen omedelbart ges tydliga riktlinjer för att sluta klassa människor som tvingats fly hit för att de kämpar för demokrati, frihet och jämställdhet som säkerhetshot.

Vi har rätt till skydd. Sluta hota våra liv!

Varför är det viktigt?

Att ständigt vara medveten om att vi kan utsättas för sexualiserat våld och att vi ges sämre arbets- och livsvillkor har ett högt pris för kvinnor. Oavsett vart i världen vi befinner oss. När kvinnor organiserar sig skapas förändring och därför är vi många som gör det. Nu försöker säkerhetspolisen klassa den kampen som ett säkerhetshot i Sverige.

Hana är kurd med irakiskt medborgarskap som är född och uppvuxen i Iran där kurder, andra minoriteter samt människorättsaktivister förföljs och dödas av den fascistiska regimen. Hana har i både Iran, Irak och Sverige fredligt kämpat för kvinnors rätt till liv och frihet. Hon har därför förföljts, hotats, riskerat sitt liv och tvingats fly. Nu försöker den svenska säkerhetspolisen klassa Hana som ett hot mot Sveriges säkerhet. Utan detta försök till klassificering av säkerhetspolisen skulle Hana kunna ha uppehållstillstånd i Sverige. Nu hotas istället hennes liv. Igen. Inte av en säkerhetspolis i en auktoritär regim utan av en säkerhetspolis i ett demokratiskt rättssamhälle.
Migrationsverket och säkerhetspolisens hantering av ärendet går just nu i rekordfart, det rör sig bara om dagar innan myndigheter kan försöka få Hana tvångsdeporterad. Hjälp oss stoppa detta vansinne.

Hana har fast arbete, pluggar, är gift, lever under ordnade förhållanden och är väl förankrad i det svenska samhället. Hana har inte varit aktiv i en terrorstämplad organisation, Hana har inte använt våld, Hana har inte begått något brott. Hennes enda "brott" är att hon är kvinna och kämpar för våra rättigheter. Och vi är många som gör det.

Vi har inte råd att stå tysta när våra myndigheter tillåts klassa oss som säkerhetshot när vi nyttjar våra grundläggande demokratiska rättigheter för att rädda och förbättra våra liv. Ingen behöver hålla med oss om att jämställdhet, jämlikhet och solidaritet är bra grejer. Däremot måste vi, var och en av oss, stå upp för allas våra rättigheter, även vår grundläggande rätt att kämpa för en bättre morgondag.

Hana är långt ifrån ensam. Många fler kurdiska kvinnor och andra hotas med deportation till förföljelse och död för att Sveriges säkerhetspolis försöker klassa organisering för frihet och jämställdhet som ett hot mot landets säkerhet.

Vi vill veta hur säkerhetspolisen tillåts försöka klassa kvinnor som hot? Vi vill veta hur många av oss kvinnor i Sverige det gäller, varför och mot vad vi är ett hot? Sverige kan inte vara ett land dit kvinnor och andra som organiserar sig för jämställdhet tvingas fly för att sedan deporteras tillbaka till sina bödlar och förtryckare av samma anledning. Varken Hana eller kvinnor och andra som organiserar sig för jämlikhet och jämställdhet ska klassas som hot mot Sveriges säkerhet!

Säkerhetspolisen, Migrationsverket och ansvariga politiker - nu måste ni snabbt ta ert ansvar! Det handlar om dagar.

1. Vi kräver att säkerhetspolisen och ändrar sin bedömning i Hanas ärende omedelbart.

2. Vi kräver att Migrationsverket ändrar sin bedömning i Hanas ärende omedelbart.

3. Vi kräver att säkerhetspolisen omedelbart ges tydliga riktlinjer för att sluta klassa människor som tvingats fly hit för att de kämpar för demokrati, frihet och jämställdhet som säkerhetshot.

Vi har rätt till skydd. Sluta hota våra liv!

Skriv under och sprid uppropet. Kontakta regeringen, andra folkvalda politiker och media.

Länkar

Uppdateringar

2021-11-09 14:25:56 +0100

500 underskrifter nådda

2021-11-03 17:36:49 +0100

100 underskrifter nådda

2021-11-03 16:38:18 +0100

50 underskrifter nådda

2021-11-03 15:55:13 +0100

25 underskrifter nådda

2021-11-03 15:25:55 +0100

10 underskrifter nådda