Hoppa till huvudinnehåll

Till: Norrmalms Stadsdelsförvaltning

Rädda Norrmalms sista Utegrupp!

Rädda Norrmalms sista kommunala Ute-verksamhet för förskolebarn!

Stadsdelsförvaltningen har beslutat att lägga ner den uppskattade & välfungerande Utegrupp som finns på den kommunala förskolan Grönkullen vid Odenplan idag.

Verksamheten är otroligt uppskattad och har funnits i över 20 år. Lägg inte ner den! Starta fler utegrupper istället!

Förvaltningen menar att det är för få barn som söker - vi föräldrar menar att ingen vet att den finns!

Varför är det viktigt?

Vi har ett samhälleligt problem i dag med stillasittande och ett överdrivet användande av skärmar. Särskilt för oss som bor i lägenheter i innerstan är det en utmaning att ge våra barn tillräckligt mycket tid i grönområden. Forskningen är tex tydlig i att barn som växer upp i storstäder riskerar att få sämre syn än barn som växer upp i mer lantliga miljöer. En förklaring till det har varit att städerna sällan erbjuder någon horisont på längre sikt än 30 meter. Barnens vyer avbryts av hus vilket gör att ögat aldrig behöver fokuseras på långa avstånd. Här ger utegruppen en unik möjlighet att blanda det bästa av två världar. Norrmalm borde vilja ha fler utegrupper, inte färre!

Utegruppens fokus på att vara just ute är gynnsamt ur ett genusperspektiv. Vi vet att det jobbas aktivt med dessa frågor men ändå ser vi att flickor som grupp föredrar vissa leksaker och pojkar som grupp andra leksaker (medvetna om att detta är något generaliserande). Den skillnaden märks mycket mindre när barnen är ute i naturen. De leker samma eller liknande lekar och mindre uppdelat på pojkar och flickor.

Att vistas så mycket i den fria naturen, till skillnad från lekparker i innerstaden, väcker ett häftigt naturintresse som inte går att skapa på samma sätt genom att vara i endast parker. Utegruppen är ute i naturen varje dag och ser naturens skiftningar på ett sätt som inte går att återskapa genom att promenera 25 meter till Enkehusparkens konstgräsmatta.

Att försitta chansen att skapa den här utbildningen för våra barn i tider av global uppvärmning och stora miljöhot framstår som unikt svårbegripligt.

Den nuvarande gruppen hämtas och lämnas på Grönkullens förskola centralt vid Odenplan och vistas sedan ute i Stora Skuggans naturområden & har sin bas i deras Timmerstuga vid Värdshuset hela dagen!

Hur den kommer att överlämnas

På nämndens nästa sammanträde.

Norrmalm, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2023-03-08 10:23:41 +0100

Över 100 namn! Stort tack till alla som skriver under & sprider!

2023-03-07 23:29:54 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-07 12:37:17 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-07 10:53:41 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-06 22:22:22 +0100

10 underskrifter nådda