Hoppa till huvudinnehåll

Till: Beslutande lokala politiker i Borlänge

Rädda Uvbergsviken

Ärendet återremitterades den 12/6-2018 och skall nu, helt utan
ändringar, upp igen i kommunfullmäktige för ett definitivt beslut ja eller
nej, den 10/12-2019”

Tomterna kommer att hamna så nära som 70 meter från badstranden om de
styrande politikerna röstar fram sitt förslag, vilket innebär att de som vill sola högt upp på gräset i princip kommer att ligga bara meter ifrån tomterna, som uppgjort för obehag och konflikter tyvärr.

Med andra ord, hjälp till att stoppa detta vansinne. Fyll i ditt namn idag,
din röst kan vara helt avgörande.

Rädda Uvbergsviken

Politiker!!! Ta ert förnuft tillfånga och rösta EJ för överträdelse av strandskyddet genom föreslagen bebyggelse i Uvbergsviken tisdagen den 10/12 2019. (Förra gången uppe 12/6-2018)

Varför är det viktigt?

Kära invånare, tiden är knapp....

Beslut att bygga ett bostadsområde med bl.a flertalet 3-våningshus vid Uvbergsviken är huvudlöst. Badviken, kulturarv, motionsspåren, rekreationen, miljön och den unika naturen med fridlysta växter och djur riskerar att försvinna såsom det ser ut idag om beslutande politiker i kommunen får sin vilja igenom. Det sittande styret har hittills inte lyssnat på invånarnas protester, utan har fullständigt nonchalerat närboendes orosanmälan och vad invånarna vill.

Denna protest kan få dem att lyssna och är vår sista chans att få dem på bättre tankar. Avgörande beslut om bygget tas i kommunfullmäktige tisdagen den 10/12 2019 (förra gången uppe 12/6-2018). Din röst kan därför vara helt avgörande för vad dom beslutar. Skriv på protestlistan redan IDAG och stoppa detta vansinne!!!

Om inte för er själva, skriv på för barn och barnbarns och kommande generationers skull! Värna om badplatsens fortsatta varande genom att skriva på nedan.

Protestlistan lämnas till samtliga de politiska partierna i Borlänge måndagen den 9/12 (förra gången uppe 12/6-2018). Vi hoppas därför på många namn. Sprid länken på sociala medier är du vänlig. Detta är viktigt! Stort Tack!!

Mer information om vad protesten handlar om finner du på vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/raddauvbergsviken/

Video där boende i området förklarar sin oro för Dala-Demokraten:
https://mittmedia.solidtango.com/widgets/embed/7mzjt6bd

Uvbergsviken, Borlänge

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • För underbart sommar som vinterstövel att förstöra genom att bygga. Nejtack Uvbergsviken behövs
  • Självklart måste vi ta hänsyn till naturen och göra allt för att bevara dess naturliga skönhet. Ingen har dött av att bo utan sjö-utsikt.
  • Demokrati betyder folkstyre därför ska inte Borlänges politiker bestämma över huvudena på vad dom stora massorna medborgare tycker. Det finns många andra områden inom Borlänge kommun där man kan detaljplanera utan att bryta mot lagen om strandskydd.

Uppdateringar

2019-11-24 16:07:13 +0100

Sprid sidan till alla dina vänner. Den 10/12 avgörs hela Uvbergsvikens framtid då kommunfullmäktige träffas för att rösta ett ja eller nej till byggnation i Uvbergsviken.

2018-06-15 08:58:53 +0200

Namninsamlingen är en framgång med 1,136 underskrifter

2018-06-09 16:46:21 +0200

1,000 underskrifter nådda

2018-06-06 09:46:42 +0200

Efter att du har skrivit under denna namninsamling kan du lägga en liten stund på att sprida den bland dina vänner och din familj. För varje namn som läggs till listan skapar momentum och gör det troligare att vårt mål blir verklighet. Ännu en gång, stort tack!

2018-06-06 09:06:39 +0200

500 underskrifter nådda

2018-06-05 15:20:13 +0200

Efter du har skrivit under vill jag be dig att du delar den med andra. Det är superenkelt – allt du behöver göra är att vidarebefordra lönken via mejl eller dela denna länk på Facebook eller Twitter:

https://www.mittskifte.org/petitions/radda-uvbergsviken

2018-06-05 15:04:40 +0200

100 underskrifter nådda

2018-06-05 14:06:31 +0200

50 underskrifter nådda

2018-06-05 13:41:50 +0200

25 underskrifter nådda

2018-06-05 13:21:18 +0200

10 underskrifter nådda