Skip to main content

Till: Enskede, Årsta, Vantör-stadsdelsförvaltning

Rädda Valvet!

Rädda Valvet!

Valvet är en samlingslokal för människor med olika sorters missbruksproblematik och psykiska funktionshinder. Där de kan träffas för hjälp, stöd och råd och från där slussas vidare till sjukvård, psykiatri och andra instanser.

Valvet har under åren varit nedläggningshotat flera gånger. Vi är trötta på att bollas fram och tillbaka i ovisshet och att Stadsdelsförvaltningen inte tar till vara på den fantastiska resurs som Valvet är.

Öppna våran träfflokal Valvet igen på heltid och sluta komma en gång om året och hota med nedläggning.

Varför är det här viktigt?

Vi är många som blir drabbade.

De besökande gästerna är patienter inom psykiatrin, beroendevården, hemlösheten.

Skulle man stänga Valvet skulle det kunna leda till oanade konsekvenser som skulle kunna ta flera år att reparera.

Stockholm

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-07-07 21:29:44 +0200

25 underskrifter nådda

2019-07-06 07:04:33 +0200

10 underskrifter nådda