Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regionfullmäktige Kalmar län

Regionfullmäktige Kalmar län – rösta ned förslaget att investera 80 miljoner kr i Kalmar flygplats

Kampanjen är avslutad.

Rösta nej till förslaget att investera 80 miljoner av våra skattepengar på Kalmar Öland Airport.

Varför är det viktigt?

Region Kalmar län bildades 2019 då Landstinget och Regionförbundet gick samman till Regionen (1). Regionen ansvarar därmed nu bl a för länets hälso- och sjukvård som tidigare låg under Landstinget. Enligt Regionens hemsida ska deras arbete bidra till en hållbar utveckling och minska den negativa miljöpåverkan (2). Att investera 80 miljoner kr i en flygplats kan inte på något sätt bidra till en hållbar utveckling eller minska den negativa miljöpåverkan.

Tre huvudargument till varför Regionfullmäktige ska rösta nej till föslaget:

• Klimatkrisen är akut och utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt

Att flyga är ur klimatperspektiv det i särklass sämsta sättet att transportera sig. Klimatkrisen innebär en stor hälsorisk för människor redan idag, både i ett globalt och nationellt perspektiv. Värmerekorden slås om och om igen. Under sommaren 2018 uppskattas 700 personer i Sverige ha dött en för tidig död p g a den extrema värmen (3) och i Paris fick de sommaren 2019 öppna kylrum för att minska dödligheten (4). Badsårsfeber och harpest är exempel på sjukdomar som blir allt vanligare i Sverige och som kommer att öka ytterligare framöver med en stigande temperatur (5, 6). Är inte detta en utveckling som Regionen borde göra allt för att bekämpa med tanke på dess uppdrag inom hälso- och sjukvård?

Argumentet att Regionen kan påverka miljöarbetet på flygplatsen och öka inblandningen av biodrivmedel håller inte. Oavsett om flygbränslet är fossilt eller biobaserat så är utsläppen oacceptabelt höga - atmosfären och höghöjdseffekten gör ingen skillnad på koldioxid från fossila- respektive biobränslen. Dessutom är det omöjligt att producera tillräckligt med biobränsle för att ersätta de fossila bränslen som krävs för att upprätthålla dagens flygande (7).

• Att investera i Kalmar Öland Airport vore ett slöseri med våra skattepengar

Om det inte vore för miljontals kronor i bidrag från kommunen, Trafikverket, Regionförbundet och Landstinget skulle flygplatsen gå minus flera miljoner varje år. Enligt flygplatsens årsredovisning erhölls bidrag om ca 6,5 miljoner 2017 och 2018, och då gick flygplatsen runt med några tusenlappar över i slutresultat. 2018 skulle resultatet ha blivit 925 000 kr i förlust men räddades av ett tillskott från Kalmar kommunbolag AB om 960 000 kr (8, 9).

Flygresorna inrikes har nu börjat minska, så även i Kalmar (10). Samtidigt ökar tågtrafiken - ett tydligt tecken på att människor vill ta ansvar för sitt klimatavtryck och minska sina utsläpp (11). Av flygresorna från Kalmar Öland Airport är det 4 av 5 som går till Stockholm (12), en destination som är fullt rimlig att ta sig till med tåg, buss eller bil.

Ambitionen med de extra 80 miljonerna från Regionen är att starta flygresor ut i Europa (13). Kalmar kommun har tidigare satsat 10 miljoner på en reguljär flyglinje till Berlin, vilken lades ner 2016 (14). Var finns en genomarbetad marknadsundersökning med långtidsperspektiv, som stöd för denna tänkta satsning?

• Pengarna behövs inom vården

I juni 2019 rapporterades det om sparkrav i 100-miljonersklassen inom vården i regionen (15). Anledningen är bl a ökade kostnader p g a en åldrande befolkning och för inhyrd personal. Samtidigt höjs skatten med 49 öre vilket ger ett extra tillskott med 250 miljoner. Trots skattehöjningen ligger kravet på besparingar inom vården kvar (16). De 80 miljonerna som föreslås investeras i flygplatsen bör i stället gå till vården för att säkra en högkvalitativ och säker vård i regionen.

1, https://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/uppdrag_samverkan/region-kalmar-lan-2019/
2, https://www.regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/vi-arbetar-for-att-utveckla-lanet/miljo/miljoarbete-inom-region-kalmar-lan/
3, http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/12/Sommarens-varme-okade-dodligheten/
4, https://www.dn.se/nyheter/varlden/paris-inrattar-kylrum-for-aldre-och-utsatta-nar-varmeboljan-kommer/
5, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7270208
6, https://www.natgeo.su.se/forskning/forskningsnyheter/ökad-risk-för-harpest-i-takt-med-klimatförändringarna-1.457403
7, https://www.naturskyddsforeningen.se/biobransle-flyg
8, http://www.barometern.se/insandare/kalmar-flygplats-ar-ett-sjunkande-skepp/
9, https://www.hitta.se/företagsinformation/kalmar+öland+airport+ab/5567158117
10, http://www.barometern.se/kalmar/flygresorna-fran-kalmar-minskar/
11, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7233309
12, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/region-kalmar-blir-delagare-i-flygplatsen
13, http://www.barometern.se/kalmar/regionen-blir-delagare-i-flygplatsen/
14, http://www.barometern.se/kalmar/berlinlinjen-laggs-ner/
15, http://www.barometern.se/kalmar/kravet-pa-sjukvarden-spara-100-miljoner-kronor/
16, http://www.ostrasmaland.se/kalmar/skattehojning-och-besparingar-samtidigt/

Kalmar län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2019-12-31 23:45:53 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-12-17 18:50:19 +0100

500 underskrifter nådda

2019-12-15 22:18:24 +0100

100 underskrifter nådda

2019-12-15 19:00:14 +0100

50 underskrifter nådda

2019-12-15 17:32:30 +0100

25 underskrifter nådda

2019-12-15 16:25:18 +0100

10 underskrifter nådda