Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regering, riksdag och beslutsfattare i regioner och kommuner

Respekt för rättigheter? Hur lever Sverige upp till FN:s funktionsrätts- konvention?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonvention.
Läs rapporten av civilsamhällets granskning av situationen och använd våra förslag till förändring! Du hittar den på www.respektforrattigheter.se

Varför är det viktigt?

Vi är många olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter som tillsammans har gjort granskningen. Vi har hittat många brister men i rapporten finns lika många förslag till förändringar.
Låt oss tillsammans påverka funktionsrättspolitiken och skapa ett samhälle för alla!

Uppdateringar

2020-10-14 20:49:19 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-16 08:13:12 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-14 22:34:53 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-14 19:17:13 +0200

10 underskrifter nådda