Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regering, riksdag och beslutsfattare i regioner och kommuner

Respekt för rättigheter? Hur lever Sverige upp till FN:s funktionsrätts- konvention?

Respekt för rättigheter? Hur lever Sverige upp till FN:s funktionsrätts- konvention?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonvention.
Läs rapporten av civilsamhällets granskning av situationen och använd våra förslag till förändring! Du hittar den på www.respektforrattigheter.se

Varför är det viktigt?

Vi är många olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter som tillsammans har gjort granskningen. Vi har hittat många brister men i rapporten finns lika många förslag till förändringar.
Låt oss tillsammans påverka funktionsrättspolitiken och skapa ett samhälle för alla!


Anledningar att skriva under

  • Hur många ggr ska vi behöva se, läsa om människor som behandlas som om de vore sopor? Hur många människor ska behöva dö pga det? Jag orkar inte mer, jag vågar nu inte släppa in en enda människa till i mitt liv, myndigh-person, läkare, sjuksk., boendestöd m.fl. Ni har tagit mitt liv ifrån mina barn, barnbarn...Är det nu jag ska säga: Tack Sverige?
  • Myndigheterna sköter inte sina åtaganden och är fega när män med makt förhindrar utveckling tilö ett bättre samhälle - för alla
  • Att bli sämre behandlad i vård och arbetsliv på grund av den man är född till är en realitet för många av oss i det välutvecklade landet Sverige. Kostnaden för detta är större än eventuella kortsiktiga ekonomiska vinster. Vi måste sätta tryck på verksamheter på alla nivåer, men också där högste uppe, utifrån funktionsrättskonventionen!

Uppdateringar

2020-10-14 20:49:19 +0200

100 underskrifter nådda

2020-09-16 08:13:12 +0200

50 underskrifter nådda

2020-09-14 22:34:53 +0200

25 underskrifter nådda

2020-09-14 19:17:13 +0200

10 underskrifter nådda