Till: Skolminister Lotta Edholm

Riksverkande förändring för hemmasittande barn

Det är många föräldrar som gör allt vad vi kan för att få våra barn till skolan. Men skolorna lägger helt i dom flesta fall ansvaret och beskyller föräldrarna ansvariga för att inte följa skolplikten. Medans skolornas utredningar oftast inte tar upp skolans egna problematik till varför eleven är hemma. De är oftast mycket förtegna i sin egen roll till att vi får hemmasittande barn i olika åkurser på mellanstadiet och högstadiet.
Mängder med orosanmälningar görs och kommunernas barn och familjesocialförvaltning kan och får inte beskylla kommunernas skolor för tjänstefel.
Så hur ska vi föräldrar lyckas med att få rätt i våra barns rättigheter till trygg och stabil utbildning?

Varför är det viktigt?

Detta är så viktigt för våra barns framtid i vårt samhälle. Vi kan inte ha barn som får utmattningssyndrom som ingen vuxen bryr sig om att göra något åt förutom att sätta diagnoser på barnen som inte lyder skolplikten och ger vite till föräldrar som inte TVINGAR sina barn till skolan.
Hur ska samhället se ut i framtiden. Vi måste ändra detta NU!
Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL