Till: De berörda + Stockholm Stad

Såhär kan man inte behandla personal som är anställda i Stockholm Stad!

Jag vill att ingen ska bli behandlad på ett diskriminerande sätt! De avskedade kvinnorna har rätt och de som avskedat personalen har fel! Punkt slut.

Varför är det viktigt?

Detta är personal som har jobbat mellan 8-16 år på Hjulsta grundskola, de har nu blivit avskedade med omedelbar verkan. Istället för att meddela den nya personalen att det inte är tillåtet att ta hem mat, så sätter den administrativa chefen dolda kameror.
Aldrig någonsin har någon chef sagt till berörd personal att de gjort något fel när de tar tillvara på mat som ska SLÄNGAS.
Istället för att informera personalen att den nya ledningen inte tillåter att mat som ska kastas är oacceptabelt att ta med hem så sätter den administrativa chefen Anna Goliat upp dolda kameror (vilket är olagligt) i ett enda syfte, att avskeda personal. Varför, vet vi inte. Det vanliga är självklart, först och främst ska man få en varning om man vet att något otillåtet pågår, det har man helt förkastat.
På det hela så blir de avskedade personalen utpekade av skolans administrativa chef, Anna Goliat och dessutom Stockholms stads grundskolechef Happy Hilmarsdottir som tjuvar. De påstår att matsvinn som tas klassas som matstöld.
Detta är helt otillåtet och kränkande! Ingen ska behöva behandlas på ett sådant sätt som dehär personalen har blivit behandlade.
Vill du skipa rättvisa? Skriv gärna under vår namninsamling.
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL