Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utbildningsminister Anna Ekström och SKL

Skolmarschen - mot nedskärningar i skolan

Kampanjen är avslutad.

Sluta skära i skolans resurser.

Ge oss förutsättningar att kunna möta elevers behov.

Förbättra arbetsmiljön för elever och anställda.

Varför är det viktigt?

Under de senaste åren har resurserna till skola, fritidshem och förskola minskat när kommun efter kommun beslutat om att spara och ställa effektiveringskrav, samtidigt som regeringarna ökat skolans uppdrag. År 2020 är nedskärningarna landsomfattande och kommer att drabba hela landets skolverksamhet.

Besluten om nedskärningar fattas helt oberoende av skolornas behov och över huvuddelarna på de yrkesverksamma i skolorna. Hittills har man skjutit över ansvaret till främst rektor, men också till lärare, elever och deras föräldrar att skollagen ska följas och utbildningen ska lyckas trots mindre resurser.

Det måste till balans mellan statens krav på skolan och de resurser som huvudman tillför. Kommunernas effektiviseringskrav på skola, fritidshem och förskola måste upphöra. Förutsättningarna för skolledare att skapa psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö för elever och anställda måste skapas. Lärare måste lyftas från administrativa bördor för att kunna fokusera på undervisningen, och all personal i skolan måste få förutsättningar att kunna möta elevernas olika behov.

Stoppa nedskärningarna nu - för elevers, lärares och Sveriges framtid.

Skolledaruppropet
Läraruppropet
Skolföräldrauppropet
Fritidshemsuppropet
SYV-uppropet

Länkar

Uppdateringar

2019-08-22 07:36:07 +0200

500 underskrifter nådda

2019-08-19 17:10:26 +0200

100 underskrifter nådda

2019-08-19 14:51:37 +0200

50 underskrifter nådda

2019-08-19 13:54:52 +0200

25 underskrifter nådda

2019-08-19 13:33:03 +0200

10 underskrifter nådda