Hoppa till huvudinnehåll

Till: Justitieminister Morgan Johansson

Skydda redan utsatta kvinnor från mäns våld och kontroll

Vi kräver att regeringen vidtar åtgärder för att stärka kvinnor och barns rätt till skydd från män som utövar våld, hot och kontroll. Konkreta åtgärder är att kraftigt se över straffskalan för dessa brott: fysisk och psykisk misshandel, olaga hot, kvinnofridskränkning, barnfridsbrott, sexualbrott.

Dessutom ska det göras lättare att få igenom ansökan om kontaktförbud/besöksförbud.

Vi kräver att männen skall erbjudas evidensbaserad vård under verkställighet.
Övervakningstiden efter frigivning skall fördubblas, kontroller och kontakter ska intensifieras under övervakningstiden.

Utsatta kvinnor skall omedelbart erbjudas adekvat skydd/personskydd samt kompensation för ekonomiska förluster, rätt vård och rätt insats ifrån socialtjänst.

Varför är det viktigt?

Genom att höja straffen för dessa brott så ger det offren möjlighet att rehabilitera sig och normalisera sina liv i trygghet. Det skulle också skydda kvinnor och barn ifrån eftervåld.

Uppdateringar

2021-10-01 22:32:57 +0200

500 underskrifter nådda

2021-09-11 09:43:05 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-10 22:25:16 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-10 21:31:41 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-10 21:15:28 +0200

10 underskrifter nådda