Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lidköpings kommuninvånare

Slå vakt om Lidköpings stadsnära skogar

Slå vakt om Lidköpings stadsnära skogar

Lidköping är en kommun med flera unika kvalitéer, varav stadsskogarna är en. Dags att leva upp till att vara en hållbar kommun! Plottra inte bort den natur vi har inpå knuten med mer industrimark, bostadsområden och idrottsplatser. Det ska vi självklart också ha, men inte just här!

Bebyggelsen i de centrala delarna av staden förtätas hela tiden. Behovet av rekreation i naturen ökar i takt med det. Tänk långsiktigt! Tänk hållbart! Tänk inte för länge! Lidköpings politiker måste göra stadens skogar till naturreservat nu!

Varför är det viktigt?

Ågårdsskogen, Dalängsskogen, skogen bakom båtgården och Kartåsskogen mellan Majåker och Ringleden innesluter Lidköpings mer centrala delar i en grönskande krans. Denna lyckliga omständighet gör att lidköpingsbor som bor på båda sidor om dessa skogsområden har promenad- och cykelavstånd till naturen.

Att marken används för promenader, orienteringsträning, löprundor, av hundägare, scouter och skolklasser kan vi se dagligen.

Detta är friskvård av bästa märke. Med tanke på det korta avståndet till där man bor blir tillgängligheten maximal.

Skogens förmåga att hindra blåst genom att vara vindfång är något vi haft glädje av inte minst under den gångna vintern.

Man får heller inte glömma det globala perspektivet med våra stora koldioxidutsläpp. En enda hektar skog binder 7 ton(!) koldioxid under ett år.

Lidköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Lidköpings skogar är en av anledningarna till att jag väljer att semestra där. Den biologiska mångfalden är också en angelägenhet för hela Sverige.
  • Viktigt att behålla stadsnära skogar i Lidköping
  • Kommunen har sagt sig vilja vara hållbar. Dessvärre har det varit lite si och så med denna önskan - med en skövlad närnatur, flest antal bilar i regionen per invånare, minst antal kollektivresenärer, parker som har blivit parkeringsplatser, asfalt till förbannelse, en stor motorbana på förödd skogsmark - och nu senast - önskan om att skövla ännu mer skog i Kartåsskogen. Fina dokument är en sak, verkligheten är en helt annan.

Uppdateringar

2020-04-06 17:39:18 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-04 19:49:34 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-02 13:53:27 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-02 07:46:13 +0200

10 underskrifter nådda