Hoppa till huvudinnehåll

Till: Lidköpings kommuninvånare

Slå vakt om Lidköpings stadsnära skogar

Slå vakt om Lidköpings stadsnära skogar

Lidköping är en kommun med flera unika kvalitéer, varav stadsskogarna är en. Dags att leva upp till att vara en hållbar kommun! Plottra inte bort den natur vi har inpå knuten med mer industrimark, bostadsområden och idrottsplatser. Det ska vi självklart också ha, men inte just här!

Bebyggelsen i de centrala delarna av staden förtätas hela tiden. Behovet av rekreation i naturen ökar i takt med det. Tänk långsiktigt! Tänk hållbart! Tänk inte för länge! Lidköpings politiker måste göra stadens skogar till naturreservat nu!

Varför är det viktigt?

Ågårdsskogen, Dalängsskogen, skogen bakom båtgården och Kartåsskogen mellan Majåker och Ringleden innesluter Lidköpings mer centrala delar i en grönskande krans. Denna lyckliga omständighet gör att lidköpingsbor som bor på båda sidor om dessa skogsområden har promenad- och cykelavstånd till naturen.

Att marken används för promenader, orienteringsträning, löprundor, av hundägare, scouter och skolklasser kan vi se dagligen.

Detta är friskvård av bästa märke. Med tanke på det korta avståndet till där man bor blir tillgängligheten maximal.

Skogens förmåga att hindra blåst genom att vara vindfång är något vi haft glädje av inte minst under den gångna vintern.

Man får heller inte glömma det globala perspektivet med våra stora koldioxidutsläpp. En enda hektar skog binder 7 ton(!) koldioxid under ett år.

Lidköping, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL


Anledningar att skriva under

  • Självklart,minns nittonhundrafyrtio,femtiotalets skogar.
  • Vi måste värna om de grönområden som finns både utifrån ett klimatperspektiv och utifrån ett rekreationsperspektiv.
  • Lidköpings skogar är en av anledningarna till att jag väljer att semestra där. Den biologiska mångfalden är också en angelägenhet för hela Sverige.

Uppdateringar

2020-04-06 17:39:18 +0200

100 underskrifter nådda

2020-04-04 19:49:34 +0200

50 underskrifter nådda

2020-04-02 13:53:27 +0200

25 underskrifter nådda

2020-04-02 07:46:13 +0200

10 underskrifter nådda