Hoppa till huvudinnehåll

Till: Patric Lundström, Kata Nilsson och kommunfullmäktige Piteå

Sluta spara på Piteås skolor

Photo by Ivan Aleksic on Unsplash

Kommunfullmäktige i Piteå har beslutat om budget för 2023. Barn & utbildningsnämnden dvs. förskola, grundskola, gymnasium och elevhälsa tilldelas samma budget som för 2022. Då kommunfullmäktige inte beviljar kompensation för prisökningar måste Barn & utbildningsnämnden spara 10.4 miljoner kronor under 2023. De största neddragningarna kommer att ske i Grundskolan och Gymnasiet med djupgående konsekvenser.

Man har under många år sparat på skolan i Piteå. Vi är nu nere i ett minimum av resurser. Genomförs detta kommer alla elever att drabbas, speciellt de svagaste.

Under valrörelsen inför ett val är alla partier överens om att det ska satsas på vård, skola och omsorg. När valet är vunnet så verkar detta som bortblåst.

Nu får det vara nog med att spara på eleverna, Piteås framtid.
Vi kräver att Barn & utbildningsnämnden får kompensation för prisökningar från budgetåret 2023 och framåt.

Varför är det viktigt?

Man har under många år sparat på skolan i Piteå. Vi är nu nere i ett minimum av resurser. Genomförs detta kommer alla elever att drabbas, speciellt de svagaste med djupgående konsekvenser nu och i framtiden.

Piteå, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-01-15 14:48:26 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-14 16:52:26 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-13 14:21:27 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-13 12:22:22 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-13 11:22:47 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-12 21:33:39 +0100

10 underskrifter nådda