Till: Stockholm stads trafikkontor

Grönområden och städning i Stockholm

Under pandemin är fler folk hemma och i sitt närområde. Folk bor där det finns flest bostäder alltså i tätbefolkade områden som innerstan och i de så kallade utsatta områdena. Det är viktigt att det görs fint där folk bor. Årets vårstädning till exempel har som alla andra år påbörjats i de rika och glest befolkade områdena som norrmalm, Östermalm, Djursholm och Lidingö.
I de yttre förorterna där de flesta människor bor och uppehåller sig får man vänta. Detta måste förändras. Förorterna måste prioriteras likvärdigt som innerstan och rikemansområden.

Varför är det viktigt?

Detta är viktigt för att motverka hopplöshet i ”orten” och öka jämställdheten. Människor påverkas av vad de ser och hör. Vi blir glada av att höra fågelkvitter, att se gröna växter och fina saker. Vi blir deprimerade av att se grå betong, asfalt och skräp.

Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL