Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stadsbyggnadsnämnden i Göteborg

Starta detaljplanen för den nya Mariakyrkan i Hammarkullen nu!

2021 fick Mariakyrkan i Hammarkullen ett positivt planbesked från Stadsbyggnadskontoret för att kunna ersätta dagens mögelskadade kyrka med en ny kyrka kombinerad med ett äldreboende. Men starten av detaljplanearbetet har dröjt. Det gör att projektet står och stampar.
Detta måste hända:
Att Stadsbyggnadsnämnden tar beslut om att starta detaljplanen för den nya kyrkan och ett nytt äldreboende i Hammarkullen på fastigheten Hjällbo 33:3.

Varför är det viktigt?

Tidigare fanns det två kyrkobyggnader och ett äldreboende i Hammarkullen. Just nu finns det inget äldreboende och ingen fungerande kyrkobyggnad. Bara en provisorisk paviljong där vi bedriver Mariakyrkans verksamhet. Detta är inte rimligt.
Vår uppfattning är att detta projekt verkligen kan vara med och göra skillnad i Hammarkullen. Tillsammans med alla goda krafter i kommunen och inte minst skolorna i Hammarkullen, Mixgården, MiniMix, Karnevalskomittéen mm och våra systerkyrkor har vi varit och är ännu mera övertygade nu om att vårt projekt ”Framtidens kyrka i Hammarkullen” är ännu mera viktigt idag när vi tillsammans arbetar för en jämlikare stad utan några ”särskilt utsatta områden”.
Vi har många unga familjer i församlingen med blandad bakgrund som flyttat till Hammarkullen för att göra skillnad, och när vi skjuter allt ytterligare ett år innan ens detaljplanarbetet kan starta finns det alltid risk att några tappar modet och flyttar från Hammarkullen. Något som vore tragiskt om vi skall nå stadens övergripande mål om att skapa en jämlik stad och minska segregationen. Vi vill verkligen göra skillnad i Hammarkullen.
Vi har också haft kontakt med Omsorgsvården och dom räknar med vårt nya äldreboende i sina planer redan från 2026 - 2027. Om detaljplanen senareläggs, kommer vi inte kunna möta det planerade behovet av äldreboendeplatser. En stor förlust för Hammarkullen och dess invånare.

Hur den kommer att överlämnas

Till medlemmarna i Stadsbyggnadsnämnden och ansvariga tjänstemän på Stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-11-06 22:13:08 +0100

500 underskrifter nådda

2023-10-25 08:42:02 +0200

100 underskrifter nådda

2023-10-25 00:21:59 +0200

50 underskrifter nådda

2023-10-24 22:15:49 +0200

25 underskrifter nådda

2023-10-24 21:45:24 +0200

10 underskrifter nådda