Hoppa till huvudinnehåll
Häng på Edda och skriv under namninsamlingen du med.

Till: Botkyrka kommunfullmäktige

Stöd Mångkulturellt centrum (MKC) – Stoppa kommunal avfinansiering!

MKC är en kommunal stiftelse och ett migrationsmuseum som i över 35 år producerat värdefull kunskap och förståelse om migrationens betydelse i Sverige, och erbjudit djupgående insikter i de kulturella, sociala och ekonomiska processer som formar vårt samhälle.
MKC är mer än bara ett museum eller ett forskningscentrum – det är en vital plattform för dialog och utbildning som stärker demokratins grundvalar och främjar interkulturell förståelse. Om MKC skulle tvingas krympa sin verksamhet eller stänga på grund av kommunal avfinansiering skulle det innebära en oersättlig förlust för både Botkyrka och för Sverige som helhet.

Vad förlorar vi?

* Ovärderlig kvalitativ forskning och kunskap om migranters levnadsvillkor och migrationens påverkan på samhället.
* Utbildningsprogram som motverkar fragmentering, ojämlikhet och demokratins urholkning.
* Kulturella och historiska arkiv som dokumenterar Sveriges mångfaldiga historia.
* Långvarig lokal närvaro och ett relationsbyggande i området som skapat en trygg plats för svåra samtal.
* En trovärdig medlare i hanteringen av sociala konflikter och hjälp till att förhindra att de eskalerar till fysiskt våld.

Vi kräver att kommunfullmäktige i Botkyrka agerar för att säkerställa tillräcklig finansiering för fortsatt drift för denna unika kommunala stiftelse som i en betydande omfattning bidragit till Botkyrkas kunskapsbyggande, goda rykte och ställning i mer än tre årtionden.

Varför är det viktigt?

Vi behöver din hjälp!

Vi uppmanar alla som värderar social mångfald, demokratisk pluralism och en kunskapsbaserad samhällsförståelse att stödja vår kamp för att bevara MKC. Genom att signera denna petition visar du ditt stöd för att MKC ska fortsätta sitt viktiga arbete.

Hur kan du hjälpa till?

* Skriv under namninsamlingen för att visa att det finns brett stöd för MKC.

* Sprid ordet till vänner, familj och kollegor och uppmuntra dem att också signera.

* Engagera dig i våra aktiviteter och evenemang för att visa konkret stöd.

Varje signatur räknas. Tillsammans kan vi visa beslutsfattare hur mycket MKC betyder för oss alla. MKC är en viktig del av vårt samhälle och vårt kulturarv – låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa dess framtid.

Tack för ditt stöd.

Uppdateringar

2024-05-08 12:26:03 +0200

1,000 underskrifter nådda

2024-05-07 22:09:03 +0200

500 underskrifter nådda

2024-05-07 18:44:12 +0200

100 underskrifter nådda

2024-05-07 18:06:36 +0200

50 underskrifter nådda

2024-05-07 17:44:36 +0200

25 underskrifter nådda

2024-05-07 17:22:42 +0200

10 underskrifter nådda