Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utbildningsdepartementet

Stoppa CSN:s olagligt överdrivna påminnelseavgifter

Jag vill att utbildningsdepartementet ser över sin finansiering av CSN. Idag används intäkterna från påminnelseavgifter till att sponsra en låg ränta. Varför inte istället justera räntenivån på studielån för att få en mer jämnlik fördelning av CSN:s kostnader?

Varför är det viktigt?

Vanliga företag får enligt lag högst ta ut 60 kr per påminnelse för att täcka de administrativa kostnader som uppstår i samband med den försenade betalningen. Har man en automatiserad påminnelsehantering är en påminnelseavgift på 60 kr tillräckligt stor för att generera en vinst på försenade betalningar. Detta har många företag insett och skapat olika tjänster för att ta del av denna intäkt. Så kallad fakturaservice är ett sådant exempel. Det innebär att ett externt företag sköter indrivningen av någon annans fakturor mot att påminnelseavgiften tillfaller dem. Betalningsalternativet Klarna är ett annat exempel. Genom att många e-handlare använder Klarna som betalningsalternativ flödar oerhört många fakturor genom dem och de får del av de intäkter som påminnelserna genererar. ”Bästa kunden är den som inte betalar direkt” - Klarnas grundare

Regeringen och utbildningsdepartementet motiverar påminnelseavgiften med att sena betalningar skapar kostnader som andra skattebetalare annars får betala. DETTA ÄR LÖGN! Som bevisat ovan så genererar en automatiserad påminnelsehantering vinst redan vid 60 kr.

Ett annat bevis för att regeringen ljuger är att titta på hur mycket påminnelserna genererar i intäkter och ställa det mot vad CSN har för kostnader.

Från årsredovisningen för 2016:

”Det tilldelade anslaget för 2016 var 794,0 miljoner kronor och av dessa använde CSN 764,5 miljoner kronor för att bedriva sin verksamhet.”

Under ”Redovisning mot inkomsttitel” hittar vi ”CSN-avgifter, påminnelseavgifter: 925,8 miljoner kronor”. Det är nästan 1 miljard i påminnelseintäkter! Intäkten är dessutom större än hela det tilldelade anslaget för CSN:s verksamhet.

Det är oärligt och osolidariskt att det svenska studiestödet bygger på en dold ockeravgift. En extra utgift på 450 kr slår hårt mot den som lever på marginalen. Justerar man istället räntan så fördelas kostnaderna för CSN mer rättvist och det blir tydligare vad studiestödet verkligen kostar.

(Jag kallar påminnelseavgiften olaglig eftersom den är så mycket större än vad som är lagligt för alla andra vanliga företag. Det är ju inte så svårt att följa lagen när man stiftar den själv...)

Bild: CSN

Centrala studiestödsnämnden CSN, Norra Tjärngatan, Sundsvall

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-03-18 12:26:19 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-10-29 21:14:47 +0100

500 underskrifter nådda

2018-01-31 21:21:09 +0100

Svar från Utbildningsdepartementet!

Jag vill hänvisa till vårt senaste brevsvar till dig där vi bl.a. informerar dig om regeringens motivering i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 15) om höjningen av CSN:s påminnelseavgift och regeringens bedömning om CSN:s ändrade finansieringsmodell som framgår av budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 15). Som du säkert känner till fattar regeringen som kollektiv beslut om t.ex. propositioner och förordningar. Tjänstemän inom Regeringskansliet kan inte uttala sig vidare om motiven till regeringens beslut. Därför hänvisar jag dig till de uttalanden som finns från regeringen och som anges i de ovan nämnda budgetpropositionerna.

Som nämnts i vårt tidigare svar är CSN som myndighet från och med den 1 januari 2016 i huvudsak anslagsfinansierad och disponerar inte längre administrativa avgifter (inkl. påminnelseavgifterna) för sina kostnader, dvs. avgifterna används inte till att finansiera CSN:s verksamhet.

2018-01-13 20:07:40 +0100

Jag tog mig tid att skriva ett lite utförligare och mer balanserat svar. Hoppas att vi får svar i år!

Hej igen,

Jag kan inte släppa denna fråga då jag finner det djupt orättfärdigt att svenskt studiestöd finansieras av en (olaglig) straffavgift*.

Som ni själva påpekar så är det sedan 2016 inte CSN som påverkar sin egen finansiering och jag blir då hänvisad till att få svar på mina frågor direkt från regeringen.

Jag undrar varför ni väljer att låta påminnelseavgifterna täcka hela CSN:s finansiering (inklusive räntesubventionen)*.

Att komma och påstå att påminnelseavgiften endast är till för att täcka extra utgifter i samband med den försenade betalningen hoppas jag ni förstår är helt absurt.

Redan vid den lagliga nivån på 60 kronor gör man en vinst med en automatiserad påminnelsehantering!

fortsättning nedan...

2018-01-13 20:05:19 +0100

Som jag tolkar det så har ni, i takt med att påminnelseintäkterna minskat p.g.a. att fler betalar med autogiro, kompenserat detta med att höja påminnelseavgifterna istället för räntan. I praktiken blir det ju då att en minoritet, som haft oturen att råka ut för en påminnelseavgift, betalar för majoritetens lyx att ha en artificiellt låg ränta. Jag tror fullt och helt att de allra, allra flesta missar en betalning av helt vanligt mänskliga skäl, inte för att man är mer slarvig än vad folk i allmänhet är.

En påminnelseavgift på 450 kr svider ordentligt i ekonomin för dem som lever på marginalen. Det är en hel månad utan den där lilla, lilla guldkanten i vardagen. För att inte tala om hur ledsen man blir och hur man grämer sig över att man råkat missa betalningen.

fortsättning nedan...

2018-01-13 20:03:25 +0100

Utan en konkret och vettig motivering till varför ni vill ha det så här kommer jag i mån av kraft och tid att driva frågan vidare. Visa att demokratin i Sverige 2018 fungerar såpass väl att en vanlig medborgare kan få svar på sina frågor och förhoppningsvis även vara med att rätta till en orättvisa som smugit sig in i systemet.

Vänliga hälsningar Nils

* Enligt CSN:s offentliga årsredovisning för 2016

2018-01-11 21:03:13 +0100

Jag fick precis svar på ett mail jag skrev till utbildningsdepartementet i april 2017. Jag bad dem bemöta mina påståenden i uppropet men fick endast en hänvisning till regeringens felaktiga motivering för chockhöjningen av påminnelseavgifterna till svar:

"Låntagare som inte betalar sina studieskulder i tid – eller inte alls – bidrar till en ökad administrativ belastning för CSN."

Här är mitt svar:
Hej!

Hälsa regeringen att det är upprörande att påminnelseavgifterna täcker hela CSN:s anslag medan de går back på ränteintäkterna! Det är inte okej! Och motiveringen till höjningen som ni hänvisar till är med enkel logik falsk.

2017-12-14 19:42:35 +0100

100 underskrifter nådda

2017-12-14 16:52:19 +0100

50 underskrifter nådda

2017-12-14 16:17:35 +0100

25 underskrifter nådda

2017-12-13 22:22:18 +0100

10 underskrifter nådda