Hoppa till huvudinnehåll

Till: Sveriges Regering

Stoppa folkmordet i Palestina!

Jag vänder mig till Sveriges regering med djup oro angående den pågående etniska rensningen i Palestina, där ett pågående folkermord skakar världen. Det är tydligt att eskaleringen har fått förödande konsekvenser för det palestinska folket. Internationella samfundet, inklusive Sverige, har en viktig roll att spela för att adressera och lösa denna humanitära kris.

Det grundläggande problemet ligger i den långvariga konflikten mellan Israel och Palestina, där osäkerheten och våldet eskalerar till nivåer som kräver omedelbara åtgärder. För att stoppa folkmordet och främja fred i regionen måste Sverige agera på flera fronter.

För det första är det nödvändigt att kräva en omedelbar och hållbar eldupphör för att skydda civila liv. Samtidigt bör Sverige intensifiera diplomatin genom att arbeta för fredssamtal och främja en rättvis och varaktig lösning där Palestina erkänns som det självständiga land det var före ockupationens start.

Humanitärt bistånd är också av yttersta vikt för att lindra lidandet och möta de akuta behoven hos de drabbade människorna. Sverige bör öka sitt stöd till de humanitära organisationer som verkar på plats och säkerställa att biståndet når de mest sårbara grupperna.

Slutligen bör Sverige fortsätta att fördöma alla former av våld och övergrepp från Israel och verka för internationell rättvisa. Genom att utöva påtryckningar på internationella forum kan Sverige bidra till att skapa en miljö där respekt för mänskliga rättigheter och internationell lag upprätthålls.

Det är avgörande att Sverige, som en förespråkare för fred och mänskliga rättigheter, tar ledningen i att adressera och stoppa det pågående folkmordet i Palestina. Genom samarbete med andra länder och internationella organisationer kan vi gemensamt arbeta mot en hållbar lösning och bidra till en bättre framtid för alla människor i regionen.

Med vänliga hälsningar,
Svenska folket

Varför är det viktigt?

Vi uppmanar dig att lägga din underskrift till vår namninsamling och bli en del av rösten som kräver omedelbara åtgärder för att stoppa det pågående folkmordet i Palestina. Varför ska du gå med?

1. Internationellt Tryck:
Varje underskrift stärker den internationella opinionen och ökar trycket på världens ledare att agera för att stoppa våldet och arbeta mot en varaktig fredslösning.

2. Skapa Medvetenhet:
Genom att sätta ditt namn på listan hjälper du till att sprida medvetenhet om den humanitära krisen i Palestina. En stark och enad röst kan bryta igenom tystnaden och få världens uppmärksamhet.

3. Solidaritet och Empati:
Ditt stöd visar solidaritet och medkänsla med det palestinska folket som kämpar mot svåra omständigheter. Det skickar en tydlig signal om att världen inte kan stå likgiltig inför lidandet.

4. Humanitärt Bistånd:
Genom att samlas som gemenskap kan vi också mobilisera resurser för att stödja humanitärt bistånd och hjälpa dem som drabbats hårdast av konflikten.

Varje underskrift är en steg närmare förändring. Gå med i namninsamlingen och bidra till att göra skillnad för det palestinska folket.

Hur den kommer att överlämnas

Jag kommer gå till Rosenbad och personligen lämna över listan!

Uppdateringar

2024-01-18 20:38:33 +0100

100 underskrifter nådda

2024-01-18 19:43:00 +0100

50 underskrifter nådda

2024-01-18 19:03:17 +0100

25 underskrifter nådda

2024-01-18 18:44:56 +0100

10 underskrifter nådda