Hoppa till huvudinnehåll

Till: Beslutsfattande politiker i Norrköpings kommun

Stoppa planerade neddragningar i demensvården i Norrköping

Vi vill att man ska rösta ned den styrande kvartettens (S, L, C, KD) sparförslag på demensvården i Norrköpings kommun, i kommunfullmäktige den 26 januari 2020. Förslaget att spara in på personal inom demensvården, det handlar om nästan 100 tjänster som ska bort, har redan röstats ned tre! gånger i vård och omsorgsnämnden. Nu ska det upp och bestämmas i kommunfullmäktige. Där är Miljöpartiet vågmästare och har redan nu bestämt sig för att rösta på den styrande kvartettens förslag. Det får inte ske!

Varför är det viktigt?

Det får inte ske! Att spara ÄNNU mer på personal inom äldre och demensvård skulle innebära en katastrof för organisationen. Man går redan nu på knäna med för lite personal, där vakanta rader står tomma på avdelningarna och där sjuka inte ersätts med vikarier fullt ut. Vi som arbetar som undersköterskor och vårdbiträden kan inte tillgodose de behov som de gamla och dementa människorna har rätt att få.

Ytterligare nedskärningar på personal, skulle innebära att patientsäkerheten äventyras å det grövsta. Det skulle kunna innebära att allvarliga misstag kan ske och att de med demenssjukdom i värsta fäll vanvårdas. Det är ett scenario som inte får bli aktuellt under några omständigheter!
Norrköping, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2020-01-17 20:57:15 +0100

1,000 underskrifter nådda

2019-12-17 16:58:02 +0100

500 underskrifter nådda

2019-12-16 18:14:58 +0100

100 underskrifter nådda

2019-12-16 17:23:11 +0100

50 underskrifter nådda

2019-12-16 17:00:16 +0100

25 underskrifter nådda

2019-12-16 16:36:33 +0100

10 underskrifter nådda