Hoppa till huvudinnehåll

Till: Regionfullmäktige i Värmland

Stoppa Region Värmlands köp av Karlstad Airport

Vi vill att regionfullmäktige ska avslå förslaget om att Region Värmland ska köpa sig in i Karlstad Airport.

Varför är det viktigt?

Regionfullmäktige fattar i februari ett slutgiltigt beslut om att köpa upp 5% av Karlstad Airport. Avtalet slår också fast att regionen ska betala flygplatsens årliga underskott på upp till 20 miljoner kronor.

Vi i Värmlands Fältbiologer ställer oss frågan varför Region Värmland vill investera i en förlustaffär? En affär som dessutom inte står i enlighet med de många miljömål som finns på både lokal, nationell och global nivå.

Karlstad Airport vill se att flygplatsen utvecklas för näringslivets skull. Detta är helt fel utveckling att eftersträva. Den utveckling vi faktiskt behöver är en hållbar sådan. En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att år 2021 satsa skattepengar i ett företag som inte är ekonomiskt eller ekologiskt hållbart leder till motsatsen.

De folkvalda politikerna i regionfullmäktige förväntas fatta beslut som ska leda samhället framåt. Samma politiker kommer den 17 februari klubba igenom ett förslag som är bakåtsträvande - på skattebetalarna och miljöns bekostnad.

Skriv under om du vill att dina skattepengar ska gå till annat än att finansiera en flygplats som går med förlust, för klimatets skull.
816 91 Värmland, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2021-08-09 17:05:02 +0200

1,000 underskrifter nådda

2021-02-05 17:35:16 +0100

500 underskrifter nådda

2021-02-04 19:54:25 +0100

100 underskrifter nådda

2021-02-04 17:57:01 +0100

50 underskrifter nådda

2021-02-04 16:55:34 +0100

25 underskrifter nådda

2021-02-04 11:05:07 +0100

10 underskrifter nådda