Hoppa till huvudinnehåll

Till: Utbildningsdepartementet

Stoppa samarbeten med statliga universitet i Iran.

Just nu begås allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott mot yttrandefrihet som studenter i Iran utsätts för. De statliga universiteten i Iran representerar den iranska regimen, som i skrivande stund omringar och attackerar universitet i staden Teheran. Studenter hålls som gisslan inom universitetets väggar och ett flertal har även blivit arresterade av den iranska regimen. Tårgas, fysiskt våld och skjutvapenvåld har använts av den militära styrkan för att tysta ned studenterna.

Tidigare i år uppmanade Sveriges regering svenska lärosäten att stoppa samarbeten med statliga lärosäten i Ryssland & Belarus. Utbildningsministern Anna Ekström motiverade detta med att svenska lärosäten har en viktig roll i att stå upp för akademisk frihet, för demokrati, för yttrandefrihet och i synnerhet för mänskliga rättigheter. Den iranska regimen och dess militärastyrkor bryter just nu mot dessa rättigheter. Vi som skriver på denna namninsamling kräver därför att Sveriges universitet stoppar samarbeten med statliga universitet i Iran.

Skriv under och markera till våra politiker i utbildningsdepartementet och till Sveriges lärosäten att vi inte tolererar samarbeten med statliga universitet under styrning av den Iranska regimen.

Varför är det viktigt?

Sedan mordet på Jina (Mahsa) Amini den 16:e september utlöstes en protestvåg I Iran som nu sprider sig geografiskt över hela landet. Det iranska folket demonstrerar bland annat för kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, för att få klä sig eller att inte klä sig hur de vill, för att få uttrycka sig fritt samt för att få skapa konst utan censur. De iranska myndigheterna svarar med våld med dödliga utfall som följd. Den yngre generationen står för de mest uppmärksammade protesterna.
Många av Sveriges lärosäten samarbetar i skrivande stund med statliga universitet under den iranska regimens styrning, vilket vi anser är helt oacceptabelt. Vi ser det därför som ytterst viktigt att Sverige aktivt väljer att ta avstånd från makter som begår kränkningar och brott mot mänskliga rättigheter. Som vår utbildningsminister tidigare har nämnt, har Sverige en viktig roll i att stå upp för kunskap, demokrati och visa solidaritet för studenter.

Det är viktigt att betona att vi inte avser att slå mot studenterna, utan mot statliga institutioner inkl. universitet som styrs av iranska regimen.

Uppdateringar

2022-10-06 12:24:49 +0200

50 underskrifter nådda

2022-10-05 19:46:29 +0200

25 underskrifter nådda

2022-10-05 17:39:38 +0200

10 underskrifter nådda