Till: Politiker i Örebro

Stoppa superbussarna i Örebro

Stoppa superbussarna i Örebro

Stoppa byggandet av ett superbussnät i Örebro istället för att dra in på ex. busstider/linjer. Lägg pengarna på något viktigare som gynnar den större delen av befolkningen.

Varför är det här viktigt?

Första etappen i superbussnätet har tagits och hela projektet väntas kosta en halv miljard kronor, samtidigt som det hotas med att lägga ner bussavgångar och t.o.m hela busslinjer samt slopa 3 timmars biljettövergång. Ofta är det de som bor i utkanten av Örebro kommun eller i de mindre orterna som drabbas av nedskärningarna och man blir "en tredje klassens medborgare". Man har nyligen satsat pengar på att låta bilägare få åka gratis buss en period för att få dem att byta till kollektivt, samtidigt så förlorar vi nästan alla bilägare när priserna höjs och bussen blir dyrare än bilen. I samma veva får vi höra att nästan alla Sveriges kommuner behöver spara pengar och kommer dra in på såväl omsorg som utbildning. Vart ligger Örebros prioriteringar? Är detta vad ni vill att skattepengarna ska läggas på?

Örebro

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL