Hoppa till huvudinnehåll

Till: Uppsala kommuns politiker och Uppsalahems styrelse

Stoppa Uppsalahems försäljning av Bycentrum i Håga by

Utförsäljningen är pausad!

Uppsalahem AB har beslutat att försöka sälja Håga Bycentrum. En försäljning som i praktiken, om den genomförs, inte kan resultera i annat än att köparen river och bygger bostäder. Eventuella andra alternativ är naiva önskedrömmar med klen verklighetsförankring. Uppsalahem har över huvudtaget inte gjort någon konsekvensanalys.

Varför är det viktigt?

Förutom att en försäljning får oöverskådliga konsekvenser för Hågaborna, näringsidkarna och byns skolor, blir konsekvenserna för viktiga delar av Uppsalas kulturliv katastrofala. Bland dessa verksamheter vill vi särskilt framhålla:

1. Esters Musikverksamheter som bedriver kulturell fritidsverksamhet i musik för nära 100-talet Uppsalabor med olika funktionsvariationer.
2. Kulturoasen som i 15 års tid berikat Uppsalas kulturliv med konserter, festivaler, danser och även ett av Uppsalas största kulturella evenemang, Lyktvandringen.
3. Ateljéer för konstnärer, textilkonstnärer och keramiker.
4. Lokaler för egenföretagare inom miljö, hälsa och kultur.

Vi vill också betona att Uppsalahem SKAPADE Hågaby som ett modellområde och pilotprojekt. Man hade marknadsföringsmöten på Katalin för att locka "rätt"sorts hyresgäster, företagare, konstnärer, miljöintresserade, kulturarbetare som kunde befolka lokalerna nära Bycentrum, dvs nära bostäderna. I beskrivningen av modellområdet Hågaby var en av grundförutsättningarna att verksamhetslokalerna var tätt sammanbundna med boendet. Att nu försöka sälja de lokaler man en gång lovade hyresgästerna är inget annat än ett löftesbrott.

Uppsalahem menar att Bycentrum är nedgånget och står inför stora renoveringar. Det är på sin plats att påminna Uppsalahem om att det är de själva som varit hyresvärdar i över ett kvarts sekel. Om nu lokalerna är i så dåligt skick som UH hävdar så är det alltså deras eget ansvar att det blivit så. Det är således ohederligt att använda lokalernas ”dåliga skick” som argument för att sälja.

Uppsalahem menar också att deras uppgift inte är att tillhandahålla lokaler. Samtidigt gör bolaget reklam bl.a på Facebook för alla hundratal lokaler de hyr ut i kommunen, och ber allmänheten komma in med tips på vilken typ av lokaler och verksamheter de önskar inför framtiden. Samtidigt som man säger att man vill utveckla levande områden i samråd med hyresgästerna vill man nu sälja ut det kanske mest aktiva och levande område man har.

Låt oss tillsammans påminna Uppsalahem och Uppsala Kommuns politiker om att Hågaby Centrum är ett av kommunens viktigaste kulturcentrum. Ett Kulturcentrum som kanske i större utsträckning än någon annan aktör i kommunen bedriver en mycket inkluderande verksamhet. Ett kulturcentrum som har fått växa upp utan några större investeringar från kommunens sida. Hågaby Centrum är alltså en stor samhällsekonomisk vinst för Uppsala Kommun.

Låt oss också påminna Uppsalahem och Uppsala Kommuns politiker om att även ett kommunalt bolag måste stå för sina löften och ta ansvar för sina handlingar.

Hur den kommer att överlämnas

Skriftligen till Uppsala kommun och Uppsalahem.

752 63 Håga, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-04-01 11:41:02 +0200

Artikel i dagens UNT om att Uppsalahem tillfälligt pausar försäljningen av Bycentrum i Håga by (OBS! Bakom betalvägg): https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/rmzm4n8l/unt-2m2kr_s_22

Fortsättning följer efter påsk! Fortsätt sprida namninsamlingen så vi kan visa Uppsala kommun och Uppsalahem att det är många som bryr sig om alla verksamheter i Håga by!

2023-03-30 10:48:35 +0200

Idag är namninsamlingen med i en artikel i UNT (OBS! Bakom betalvägg): https://unt.se/kultur/artikel/3000-namn-mot-utforsaljning-av-haga-bycentrum/rkx4nvml

2023-03-30 10:46:47 +0200

Uppsalahem har tillfälligt pausat sitt arbete med utförsäljningen!

”Vi har från Uppsalahems sida tagit emot er oro och era funderingar över möjligheten att även i framtiden kunna fortsätta bedriva den värdefulla kulturverksamhet ni har idag. Efter samtal med kulturförvaltningen och andra delar av kommunkoncernen har vi enats om att tillfälligt pausa arbetet med att utreda hur fastigheten långsiktigt ska ägas och snarast möjligt först undersöka hur vi kan säkra verksamheternas framtid. Vi återkommer till er när vi har kommit längre i den processen.”

Namninsamlingen ligger kvar så att fler får möjligheten att skriva på och nu laddar vi batterierna för fortsättningen.

2023-03-23 13:13:20 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-03-23 10:09:50 +0100

Uppsalahem har vid två tidigare tillfällen försökt sälja, alternativt bygga om hela Bycentrum till lägenheter, och det har tack och lov stoppats.

När Uppsalahem dessutom för ett tiotal år sedan sålde badhuset Delfinen i Håga, tog det bara några månader innan huset såldes vidare till en byggnadsfirma och jämnades med marken. Uppsalahem reagerade den gången med största förvåning. Nu vill de göra gällande att den enda skillnaden vid en försäljning av hela Bycentrum blir att ”hyresavierna kommer skickas ut av någon annan”. Detta är ren och skär fantasi, då alla förstår att så snart Bycentrum är ute på den öppna marknaden förlorar Uppsalahem, och därmed kommunen, alla möjligheter att påverka.

2023-03-22 21:25:27 +0100

500 underskrifter nådda

2023-03-22 08:09:23 +0100

100 underskrifter nådda

2023-03-22 06:48:38 +0100

50 underskrifter nådda

2023-03-22 04:27:55 +0100

25 underskrifter nådda

2023-03-21 22:47:53 +0100

10 underskrifter nådda