Hoppa till huvudinnehåll

Till: Migrationsverket

Stoppa utvisningen av familjen Gjinovci

Vid utvisning av familjen Gjinovci så riskerar deras äldsta dotter att dö. De två andra barnen är uppväxta i Sverige och saknar koppling till sitt hemland. Familjen har efter åtta år i Sverige, nu fått avslag gällande uppehållstillstånd.

Varför är det viktigt?

Elisa – femton år
Att återvända till Kosovo skulle innebära stora hälsorisker för Elisas liv. Hon har diagnostiserats för intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi samt Dandy Walker syndrom. Elisa är i behov av daglig hjälp då hon förutom inlärningssvårigheter även har svårt med tal- och hörselförmåga men så även motorik. Hon intar närmare nio olika mediciner på daglig basis. Mediciner som inte finns att tillgå i hemlandet men som för Elisa är livsnödvändiga och som man inte kan göra uppehåll ifrån. I Kosovo är varken habilitering eller sjukvård anpassad för en människa som har funktionsnedsättningar. I framtiden kan även Elisa vara i behov av hjärtoperation. Läkarna i Kosovo har genom intyg bekräftat att detta inte är genomförbart i hemlandet.

Ornela – tio år
Hon var endast två år när hon kom till Sverige. Ornela går i skola och talar flytande svenska och kan ej albanska. Hennes enda anknytning som hon känner till är till det svenska samhället. En ung tjej med talang både för sång och att teckna. Omtyckt av både sina vänner och lärare. Ornela berättar att hon inte vill lämna Sverige.

Arton – fem år
Som är född i Sverige är familjens yngsta barn. Han har därmed vistats i Sverige hela sitt liv i väldigt formativa år. Han går i förskola och drömmer om att till sommaren vara tillräckligt gammal för att få börja träna fotboll.

Barnen har rätt till ett hälsosamt liv och en trygg uppväxt i Sverige. I en proportionalitetsbedömning där familjen Gjinovics uppehållstillstånd vägs mot statens intresse att efterleva migrationslagstiftningen. Finns lagstöd för att detta är ingrepp i barnens rätt. Detta enligt artikel 8 EKMR samt Barnkonventionen.

Vad kan du göra som läser detta?
Gör din röst hörd och dela inlägget och skriv under i namninsamlingen – på så vis hjälper du familjen.

Tack för att du tog dig tid att läsa.

Vill du läsa en fördjupad artikel om familjen?
https://www.smp.se/tingsryd/familjen-utvisas-trots-deras-svart-sjuka-dotter-antingen-stannar-vi-illegalt-eller-sa-riskerar-hon-att-do-aff94e50/

Uppdateringar

2023-01-27 22:11:59 +0100

1,000 underskrifter nådda

2023-01-27 18:08:19 +0100

500 underskrifter nådda

2023-01-27 15:55:02 +0100

100 underskrifter nådda

2023-01-27 15:10:07 +0100

50 underskrifter nådda

2023-01-27 14:56:48 +0100

25 underskrifter nådda

2023-01-27 12:17:48 +0100

10 underskrifter nådda