Framgångsrika kampanjer

65
Framgångsrika kampanjer
 • Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!
  Efter flera års kampanjande drog till slut Preem tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet. En stor seger för oss och för klimatet!
  33 654 Underskrifter
  Skapad av Sara Rebecka Ivarsson
 • Nej till nedläggning av Skärblackavägens busshållplatser
  Busslinjen läggs inte ned helt utan kommer fortsätta i nya former.
  1 431 Underskrifter
  Skapad av Bruno Kocman
 • Rör inte allemansrätten
  Strandskyddet är räddat från Centerpartiet. En majoritet av riksdagen röstar ner deras förslag på uppluckrat strandskydd. Ett stort nederlag för Centerpartiet och en stor vinst för strandskyddet! Men det är osäker seger. För oppositionen är mot förslaget av olika skäl. V tycker den går för långt. M, L, KD och SD vill slakta allemansrätten och strandskyddet mer än regeringen. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L5OGMq/lattnader-i-strandskyddet-stoppas-i-riksdagen
  42 538 Underskrifter
  Skapad av Rör inte allemansrätten
 • Stoppa vräkningen av barn som förlorat sina föräldrar
  Efter en framgångsrik kampanj bestämde sig Signalisten att lösa så Dan-Michael kan bo kvar i lägenheten. Tack för att du engagerat dig! https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/0G339B/gladjebeskedet-dan-michael-far-bo-kvar-i-lagenheten
  9 740 Underskrifter
  Skapad av Rebecca Sparrman
 • Full förtroendetid för lärare under corona nu!
  Jag hör flera skolor som hör av sig nu om att de får full förtroendetid. Vi kommer nog aldrig få bekräftelse för att det var på grund av oss och denna namninsamling men var så säker att det är precis sådant här som gör att bollar hamnar i rullning. Vi lyckas, kommun för kommun! Läs mer: https://twitter.com/aleskytte/status/1324291124777885697 Mininstern stod bakom kravet: https://www.lararen.se/nyheter/arbetstid/anna-ekstrom-ingen-ska-tvingas
  9 658 Underskrifter
  Skapad av Alexander Skytte
 • Stoppa det danska bajsvattnet!
  * Uppdatering 3 * Danska bajsvattenutsläppet sköts upp – nu ställs det in helt Det planerade utsläppet av danskt avloppsvatten skapade stora rubriker på båda sidor av Öresund och i sista stund sköts det upp till hösten. Nu meddelar Köpenhamns överborgmästare att man kommit överens med avloppsföretaget Hofor om en annan lösning. Läs mer här: https://www.sydsvenskan.se/2020-06-02/danska-bajsvattenutslappet-skots-upp-nu-stalls-det-in-helt * Uppdatering 2 * Dansk media avslöjar nu att Köpenhamn släppt ut 35 miljarder liter bajsvatten de senaste fyra åren. En rad danska partier är upprörda och kräver att regeringens miljöminister reagerar. Kampanjen är inte över utan har bara blivit större! https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7481330 * Uppdatering 1 * Bajsvattnetustläppet stoppas tillfälligt. Efter påtryckningar från den danska regeringen har den ansvariga kommunen lovat att pausa utsläppet till i höst och utreda om det helt kan stoppa bajsvattnet från att forsa ut i havet. Kampanjen är alltså inte vunnen men vi har fått en viktig delseger. Nu måste vi fortsätta kämpa. Sekunden de tror att vi inte tittar på dem kommer de tro att faran är över. Läs mer: https://www.expressen.se/kvallsposten/danska-partier-vill-stoppa-bajsutslappet-1/
  10 510 Underskrifter
 • Jag rasar mot ICA:s nya bonussystem - gör det du med!
  Ica backar! De sänker gränsen för bonus till 1 000 kronor två månader i rad. Det hade inte skett om inte tusentals skrev under uppropet och Aftonbladet satt det på löpet! https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/pL5mE1/tusentals-i-ny-protest-mot-ica-snalt-mot-aldre https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/70gGn4/ica-backar-om-bonusen--gransen-sanks
  11 551 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari
 • Porta SD från förintelsens minnesdag
  Björn Söder kom inte till minnesstuden. Den officiella orsaken var att han var hemma med sjukt barn. Vi tror det var allt tryck som gjorde att han gjorde avvägningen att det inte var värt det. Nu måste vi se till att han och SD inte ens bjuds in nästa år!
  10 944 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • STOPPA HÖGHUSBYGGET I HÄSSELBY STRAND!
  Bästa vänner och medborgare! Jag heter Maria och är en av de som dagligen njuter av det som vi kallar vår ”savannplätt”. Den har något så unikt för förorts-Stockholm som fritt växande ängsgräs, gamla tallar m.m. (inkl. rödlistade arter), som vi och många omkringboende värderar högt och vi dagligen hämtar kraft ifrån. Det ger mig magont att tänka på att denna viktiga lilla gröna yta planeras att tas ifrån mig och oss alla som behöver den samt frustrerad att politikerna inte förstår betydelsen av den. Idag är det välkänt att naturen är avgörande för en god livskvalité. Det finns många negativa aspekter med just detta bygge, bl.a.  Minskat dagsljus för många av hushållen omkring, vilket blir en stark negativ påverkansfaktor för de som har svårigheter att komma ut. Avgörande och känd faktor för psykiskt välbefinnande.  En yta med rika biotoper försvinner. Att ta bort vår lilla ”savannplätt” innehållande ett fint och värdefullt djurliv samt natur med dess fina årstidsväxlingar som vi boende omkring njuter av påverkar vårt välmående mycket negativt.  En viktig rekreationsplats för alla i området, framför allt för de äldre och begränsad rörelseförmåga, går förlorad. Höghuset planeras intill ett 50+hus, där många betydligt äldre bor. Många av dem har inte ork att gå i backarna till naturen omkring och behöver denna lilla ”savann” för att få del av naturens krafter.  Höghusskugga då den placeras alldeles för nära grannhöghus.  Vindturbulens kan orsakas. Detta har vi redan problem med i det nya centrumet i Hässelby strand sedan höga hus nyligen har byggts där.  Ökad befolkningskoncentration på ett redan tätbebyggt område.  Ökad trängsel i den redan bristande kollektivtrafiken från Hässelby strand. Både gällande buss 119 mot Solna och tunnelbanan.  Fler som vill nyttja de få parkeringsplatser som finns i vårt område samt närområdet. Än krångligare för hemtjänst och övriga tjänstefordon att stanna/parkera.  Internationellt har man slutat bygga höghusparker med jämnhöga hus som här. Bostäder behövs i Stockholm, men vi som bor här behöver också våra gröna ytor för att den psykiska ohälsan inte ska öka. Därför vill vi att politikerna ska tänka om och bygga ut Stockholm istället för att bygga bort våra välbehövliga gröna ytor. Vi är nu en grupp närboende som kämpar för vår livskvalité. Positivt är att gruppen växer sig allt större vecka för vecka. Även om du inte bor just här kan du kanske sätta dig in i situationen utan gröna ytor. I så fall ber jag dig hjälpa oss att väcka politikerna så att de börjar leva som de lär och därmed inte fattar ogenomtänkta och snabba beslut. Beslut behöver ha sin grund utifrån den nya Verksamhetsplanen 2021 för Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, vilken talar om att ”arbetet med biologisk mångfald intensifieras genom de stadsdelsvisa åtgärdsprogrammen”, ”… värnar miljön och människors hälsa”, bibehåller miljöer som ger …”behovet av en lugn hemmamiljö”, arbetar för att…”öka den biologiska mångfalden och arbeta för särskilt folkhälsobefrämjande grönytor och medborgarnas nåbarhet till dessa.” Kunde kommunens underkonsult som sändes ut i februari för att undersöka områdets fauna verkligen få med alla naturvärden? Att dessutom bygga på mark klassad som naturmark är inte förenligt med Plan- och Bygglagen, enligt min källa. ”Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet.” Vi vill att politikerna respekterar vårt behov av att behålla vår rekreationsmiljö som ger återhämtning för oss boende omkring - vilket omfattar medborgare som inte har möjlighet till andra rekreationsmiljöer. SKRIV PÅ IDAG och vara med och STOPPA ÄNNU ETT HÖGHUSBYGGE I HÄSSELBY! Det är ett illa genomtänkt bygge som vi boende omkring motsätter oss. Vi protesterar därför emot detta ogenomtänkta beslut. Därför vill jag fråga dig: Kan du tänka dig att underteckna uppropet och hjälpa oss att motverka att ett beslut som påverkar oss negativt går igenom? Tack för att du tog dig tid. Maria – en medborgare i gruppen ”Stoppa Höghusbygget i Hässelby strand” SKRIV PÅ IDAG! Välkommen att även engagera dig via vår Facebook-grupp. https://www.skrivunder.com/stoppa_hoghusbygget_-_hasselby_strand Endast en signatur per person, oavsett fysisk signering utanför Hemköp , eller digitalt här eller via Facebook, så totalen blir korrekt.
  18 Underskrifter
  Skapad av Maria Ekwall
 • Gratis Fritidsbiljett 120 dagar till barn och ungdom
  Man har samlat hundratals underskrifter som överlämnades till Trafiknämnden idag den 25 april 2022. Detta resulterade att Trafiknämnden tog beslut lite senare att alla ungdomar som är födda under åren 2004-2010 och är inskrivna i Region Stockholms område får ett sommarlovskort via posten. Bra gjort Sandra och alla andra som stödde initiativet.
  727 Underskrifter
  Skapad av Sandra Altamirano