Hoppa till huvudinnehåll

Till: Haninge kommun

Ta bort 12-timmarspassen i Haninges äldreomsorg

Kampanjen "Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg", med 170 anställda bakom kräver:
• Ta bort 12-timmarspassen i Haninges äldreomsorg

Varför är det viktigt?

Våren 2019 införde Haninge kommun obligatoriska 12-timmarspass på kommunens vård- och omsorgsboenden. Detta ledde till det största personalupproret i Haninges historia; en majoritet av de anställda på kommunens boenden anslöt till kampanjen "Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg" och flera demonstrationer hölls utanför kommunhuset. Vi fortsätter kampanjen tills 12-timmarspassen tas bort.

"De som beslutat om schemaförsämringarna kan omöjligen förstå hur det är att jobba med demenssjuka, med psykiskt sjuka, med redan dålig lägstabemanning, med alla tunga lyft vi gör", skrev över 140 anställda och aktiva i ett gemensamt upprop mot 12-timmarspassen i Lokaltidningen Mitt i Haninge.

Vi slog larm när antalet tillbud och incidenter sköt i taket och varnade för effekterna av denna stora försämringen av arbetsmiljön. Långpassen men också extrapass, som att nattpersonal tvingas jobba kvällar, bränner ut anställda. Samtidigt har chefer börjat skälla ut anställda och skyddsombud som rapporterar om tillbud och incidenter. De anställdas röster måste höras – politikerna måste förstå att långpassen leder till att många slutar/funderar på att sluta eller tvingas i förtidspension:

"12-timmarspassen påverkar både arbetsförmågan och privatlivet. Man är trött, har ont i kroppen, känner stor stress och har svårt att sova. Jag håller på att leta efter en annan utbildning för att byta jobb."

"Jag har tagit ut förtidspension. 12-timmarspassen var för tunga, det var inte mänskligt. Dagen efter var man som en zombie, tung i kroppen och så trött att man inte orkade inte göra mycket."

"Jag är 60 år. Jag känner mig väldigt mycket tröttare. Det är stor skillnad att jobba 8 timmar eller 12 timmar."

"Jag har gått i pension. Jag hade kunnat jobba längre, men på grund av 12-timmarspassen och att vi inte längre fick välja semesterperiod själva så fick det räcka för mig. Hoppas att det blir en ändring för dem som jobbar kvar."

"Vi lyckades få bort 12-timmarspass på natten. Men all personal på dagen och kvällen har nu blivit tvingade till ett 12-timmarspass per månad. Det är stora förändringar nu. Boende prioriteras inte längre. De äldre får inte längre välja välja vilken dag i veckan de duschar på eller om de ska duscha morgon eller kväll. Personal kastas runt på alla avdelningar. Jag har aldrig varit med om något liknande sen jag började jobba inom vården. Min kille jobbar dag/kväll och vi bägge två har nu börjat fundera på att avsluta våra år inom vården. Det är inte mänskligt längre och ledningen är katastrof. Man börjar ge upp. Det synd om dom äldre tyvärr."

"Jag jobbar både på privat och kommunalt boende. Som invandrare måste jag jobba mycket mer än 100 procent för att kunna ha en pension att leva på. Det gör att man inte har så mycket privatliv, särskilt med alla 12-timmarspass."

"12-timmarspassen bidrog till att jag tog tjänstledigt för att plugga istället. I kombination med att jobba varannan helg tar det för mycket tid från familjen"

"Man är helt slut i kroppen och knoppen efter 12 timmar."

Styrande politiker och högre tjänstemän hävdar att 12-timmarspassen behövs för att fler anställda ska kunna gå upp i heltid och att alternativet är delade turer. Men det stämmer inte. Många anställda har till exempel fört fram att en omläggning till fem- eller sexveckors-scheman skulle vara ett alternativ. I grunden behövs bättre bemanning för att klara omsorgsbehoven när fler jobbar heltid – och mer inkludering i schemaläggningen.

Vi kräver:
Ta bort 12-timmarspassen i Haninges äldreomsorg

// Kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg

Kontaktperson: Mattias Bernhardsson, arbetsplatsorganisatör: 072-5244295

Facebooksida: Äldrevårdsuppror Haninge

136 46 Haninge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-01-10 13:10:38 +0100

500 underskrifter nådda

2021-09-09 22:41:09 +0200

100 underskrifter nådda

2021-09-07 19:56:31 +0200

50 underskrifter nådda

2021-09-07 17:06:45 +0200

25 underskrifter nådda

2021-09-04 19:00:46 +0200

10 underskrifter nådda